Professor: – Regjeringspartienes fjellov-vedtak er håpløst

– Selv om der er gode grunner for å gjøre fjelloven gjeldende i Nordland og Troms, er måten loven nå søkes innført svært problematisk, sier Øyvind Ravna.

Øyvind Ravna

KRITISK: Øyvind Ravnas forskningsfelt er forskningsfelt er samerett, rettskultur og tingsrett. Han kritiserer regjeringspartiene for sitt fjellov-vedtak.

Foto: NRK

– Regjering og storting kan ikke vedta å innføre fjelloven i Nord-Norge uten samtykke fra Sametinget, sier professor Øyvind Ravna.

Det ble i forrige uke kjent at det er flertall på Stortinget for å utrede fjelloven for Nordland og Troms. Høyre, Frp, Venstre og Sp stemte for, mens Ap og SV stemte mot.

Håpløst vedtak, mener jusprofessoren:

– Det håpløse ligger i regjeringspartienes utspill. Selv om der er gode grunner for å gjøre fjelloven gjeldende i Nordland og Troms, samt å etablere en liknende styringsordning i Finnmark, er måten loven nå søkes innført av en politisk gruppering forankret i regjeringspartiene, svært problematisk, sier han.

Forpliktet gjennom FN

Fjelloven: Vil opprette fjellstyre

FØLER SEG DÅRLIG BEHANDLET: Ole Petter Nybakk, Monika Sande og Ågot Eide i Beiarn kommune føler seg urettferdig behandlet av staten. Torsdag fortalte NRK historien om hvordan kommunen har forsøkt å gjøre fjelloven gjeldende, men staten sa nei.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Det handler om retten til land og vann. NRK har siden i vinter i en rekke saker satt søkelyset på loven som ikke gjelder i Nord-Norge, fjelloven. Loven sørger for at lokale krefter har sterk innflytelse på utmark der staten er grunneier.

Ravna befinner seg for tiden i California. I en e-post til NRK skriver han følgende:

–​ Den norske stat er ikke bare forpliktet til å konsultere Sametinget gjennom konsultasjonsavtalen og ILO 169 art. 6, den er i realiteten også forpliktet til å innhente fritt, forhåndsinformert samtykke, fra representative samiske organer, noe som er en konsekvens av at Norge sluttet seg til FNs erklæring om urfolks rettigheter (...).

Ravnas forskningsfelt er samerett, rettskultur og tingsrett. Det innebærer blant annet rettigheter til land og naturressurser, samt folkerett.

Høyre: – Naturlig å inkludere Sametinget

Regina Nargis Alexandrova

SAMETINGET SKAL MED: Det sier Regina Alexandrova (H).

Foto: Høyre

Torsdag fortalte NRK historien om hvordan staten på 90-tallet nektet å innføre fjelloven, til tross for at to kommuner fikk støtte i Høyesterett. Nå går flere nordnorske kommuner sammen i kampen for fjelloven.

Ravna mener at fjelloven kan være et godt alternativ for Nordland og Troms, men at lovverket må tilpasses slik at det tar hensyn til både den norske og samiske lokalbefolkningen.

Regina Alexandrova fra Troms Høyre er en av politikerne som har engasjert seg i saken, og kommenterer kritikken slik:

– Vi overkjører ikke Sametinget. Nå skal dette utredes, og jeg føler meg veldig trygg på at Sametinget vil bli konsultert i prosessen. Jeg føler ikke at de har blitt overkjørt, og jeg tror ikke de kommer ikke til å bli overkjørt videre i prosessen.

– Sametinget er kritiske til at de ikke ble konsultert i forkant av vedtaket. Tar dere selvkritikk?

– Kanskje er det litt selvkritikk i det. Det er alltid bra å ha gode dialoger med viktige samarbeidspartnere, men jeg er i alle fall veldig sikker på at Sametinget tas med i det videre arbeidet, sier Alexandrova.