Hopp til innhold

Professor: – Overfladisk, sort-hvitt og et brudd ved flyktningkonvensjonen

Fra og med mandag begynte politiet å stå på selve grenselinja på Storskog for å utøve passkontroll og om nødvendig snu personer uten gyldige innreisedokumenter.

Flyktninger ankommer Storskog tollstasjon

Asylsøkere ankommer Storskog tollstasjon.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Katrine Hætta forklarer den nye praksisen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ikke én eneste asylsøker kom over den norskrussiske grensen på Storskog mandag og tirsdag denne uken. Samtidig har Norge innført en såkalt «fremskutt grensekontroll».

Ellen Katrine Hætta, politimester i Østfinnmark politidistrik, forklarer hva praksisen innebærer:

– Vi har mannskaper på selve grenselinjen som foretar passkontroll. Personer uten gyldige innreisedokumenter blir gjort oppmerksom på dette og anmodet om å snu, sier hun.

– Overfladisk

Onsdag formiddag hadde foreløpig ingen denne uka søkt asyl, opplyser Hætta. Dersom dette skulle skje, vil Utlendingsdirektoratet (UDI) bli informert. UDI vil da gi politiet en tilbakemelding om det er grunnlag for om personen kan søke asyl.

Regjeringens hastevedtak

Cecilia Marcela Bailliet er professor, og har blant annet flyktningelov og menneskerettigheter blant sine fagfelt.

Foto: Terje Heiestad

Hætta bekrefter at personer har blitt snudd på grensen denne uka, men hun har ikke konkrete tall på hvor mange.

Professor Cecilia Marcela Bailliet ved Det uridiske fakultet i ved Universitetet i Oslo stiller spørsmål med om hvorvidt UDI vil ha nok og riktig informasjon om en person til å kunne gjøre en riktig vurdering.

– Det kan være en høy risiko for at noen som sendes ut av landet, deretter blir sendt til et sted som er i krig, sier hun.

Personer med opphold i Russland vil kunne bli snudd på norskegrenen. Bailliet sier at asylsøkere har rett til å gå videre til andre land.

Justisminister Anders Anundsen

Anders Anundsen er klar på at Norge forholder seg til sine internasjonale forpliktelser.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Slik praksisen er nå er det en veldig sort-hvit måte å se på individer som kommer til grensen. Det er et behov for å gjøre en vurdering og et intervju av en person for å finne ut hva slags historie som ligger bak.

Bailliet påpeker at flyktningkonvensjonen sier at man ikke kan sende en person tilbake til et sted der det er fare for liv eller frihet.

– Det å bare ta en blank vurdering fordi de kom først til Russland, er veldig overfladisk og kommer til å ha konsekvenser som betyr at Norge i realiteten bryter flyktningkonvensjonen, sier hun.

– Russland trygt

Justisminister Anders Anundsen er klar på at de nye instruksene ikke er i strid med Norges internasjonale forpliktelser.

– De som kommer over grensen fra Storskog kommer fra et land der de ikke er forfulgt. Personer som kommer fra såkalte trygge tredjeland, kan vi avvise å behandle asylsøknadene til etter den nye lovbestemmelsen, sier han.

– Hvorfor mener dere at det at det ikke kan bli gjort feilvurderinger?

– Feilvurderinger er menneskelig å gjøre fra tid til annen, men vi har et svært godt saksbehandlingssystem, med svært kompetente personer som gjennomfører vurderingene. Også når man skal avvise behandlingen av asylsøknader blir vilkårene for en avvisning prøvd på en normal måte.