Produksjonssjef i Grieg Seafood dømt til 90 dager fengsel

Produksjonssjefen i Grieg Seafood Finnmark må i fengsel for å ha rapportert feil til offentlige myndigheter om lakselus.

laks

Illustrasjon

Foto: Henning Bagger / Scanpix

Grieg Seafoods produksjonssjef i Finnmark er i Hålogaland lagmannsrett dømt til 90 dager fengsel, hvorav 30 dager er ubetinget.

Produksjonssjefen dømmes etter straffelovens paragraf 166 første ledd; for å ha avgitt falsk forklaring til noen offentlig myndighet i tilfelle hvor forklaringen var bestemt til å avgi bevis.

Og lov om matproduksjon og mattrygghet paragraf 28 første ledd: For overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, under særlig skjerpende omstendigheter, eller medvirkning til dette.

Feilrapporteringen skal ha skjedd ved tre ulike månedsrapporter i 2010 og 2011.

Må se på rutinene

Konsernsjef Morten Vike i Grieg Seafood, sier til Fiskeribladet Fiskaren at det er svært trist at produksjonssjefen må i fengsel. Videre sier han at de skal se på rutinene i selskapet for å unngå at noe liknende vil skje igjen.

– Det at en ansatt hos oss straffes for å ha gjort en jobb vi som selskap er ansvarlig for, er å strekke det personlige ansvaret altfor langt. Dette får konsekvenser for våre rutiner i selskapet, sier konsernsjef Morten Vike i Grieg Seafood til Fiskeribladet Fiskaren.

For mild straff

Produksjonssjefen ble først dømt til 75 dager betinget fengsel, med en prøvetid på to år av Alta tingrett i mars i år. I tillegg kom en bot på 20 000 kroner, subsidiært fengsel i 40 dager.

Økokrim mente straffen var for mild og anket straffeutmålingen til Hålogaland lagmannsrett, der dom i saken falt denne uka.

Økokrims påstand var 81 dager fengsel, hvorav 60 dager ubetinget.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Oda Viken

Få med deg kveldens Nordnytt med Oda Viken

Få med deg kveldens Nordnytt med Oda Viken