Problematisk at mange stillinger aldri utlyses

Det er store forskjeller på landsbasis når det gjelder hvor mange stillinger som utlyses offentlig. I Finnmark blir hver andre stilling aldri utlyst.

Lili Daniloff

Lili Daniloff saumfarer internettet etter jobber, men mange stillinger utlyses ikke i stillingsbaser på nett, aviser, sosiale medier eller på bedriftsnettsider.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Mennesker er sosiale dyr. Det er ganske kult å ha en jobb å gå til og kunne snakke mye med norske folk, gliser Lili Daniloff som nettopp er ferdig med en dag i praksisjobben hun har fått gjennom NAV.

Lili Daniloff er opprinnelig fra Bulgaria, men har bodd i Alta i fem år. Småbarnsmoren er en av drøyt 1300 personer som er registrert som arbeidsledige i Finnmark, et fylke hvor hver andre stillingsutlysning ikke når offentligheten.

Det kan være noe av grunnen til at ett år som aktiv arbeidssøker ikke har gitt Daniloff ønsket resultat. Hun lener seg på internett i jobbjakten.

– Nettverket mitt er ikke så stort, kun familien til mannen min. Derfor sjekker jeg nav.no flere ganger i uken, men der utlyses det mest innen helsesektoren hvor man trenger spesiell utdanning, sier Daniloff.

Nav, jobbsøker 2017

På landsbasis viser tall fra NAV at 42 prosent av bedriftene ikke brukte offentlige kanaler sist de ansatte en ny medarbeider.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Mange bruker interne kanaler

Ifølge NAVs undersøkelse for 2017 er stillinger i fire av ti bedrifter besatt gjennom intern rekruttering, eget nettverk, bruk av bemanningsbyråer eller når personen som blir rekruttert selv tar kontakt.

– Det har problematiske sider. I noen næringer er det veldig få bedrifter som utlyser stillinger offentlig og da blir det viktig å ha et nettverk for å finne ledige jobber, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i NAV.

Geografi spiller også en rolle. Oslo og Troms er de fylkene hvor bedriftene i størst grad lyser ut stillingene offentlig, begge med 63 prosent.

Finnmark er det fylket hvor stillingene i minst grad lyses ut offentlig, med 49 prosent.

– For NAV sin del er det selvsagt ønskelig at flere stillinger lyses ut offentlig. Det vil være et gode for både bedrifter og arbeidssøkere, tror Sørbø.

Nav

Prosentandel av bedrifter som benyttet offentlig utlysning av siste stilling det ble ansatt noen i, fordelt på fylke.

Foto: Skjermdump / NAV

Forskjell på næringer

De fylkesmessige forskjellige i ansettelsesprosesser kan delvis forklares med næringssammensettingen i fylkene.

Bedrifter innenfor offentlig forvaltning lyser oftest ut stillinger, slik de er lovpålagt å gjøre. I andre enden av skalaen finner vi bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske, med kun 22 prosent som annonserte det siste de trengte nye folk.

Johannes Sørbø er seniorrådgiver i NAV

Johannes Sørbø i NAV tror både jobbsøkere og bedrifter taper på at mange stillinger ikke blir utlyst.

Foto: Eivind W. Skifjeld/NAV

– Det kan ha sammenheng med at det er mange små bedrifter i disse næringene. Det er vanligere at de bruker egne nettverk, for eksempel sesongarbeidere som kommer tilbake hvert år, sier Sørbø.

Å ansette en bekjent er naturligvis enklere og raskere enn å sette i gang prosessen med søknader og intervjuer, men NAV anbefaler å lyse flest mulig jobber. Da blir det enklere å koble rett person til riktig stilling.

– Når bedrifter ikke lyser ut stillinger, mister de potensielle arbeidstakere som kan være perfekte for jobben, men som aldri for vite om den, sier Sørbø.