Privatetterforsker Tore Sandberg hentet inn i overgrepssak i Finnmark

Statsadvokat reagerer på at det drives parallell etterforskning i saken.

Tore Sandberg

Privatetterforsker Tore Sandberg under lagmannsrettens behandling av ankesaken. Saken foregår på rådhuset i Alta. Sandberg er leid inn av den tiltalte og hans familie.

Foto: Erik Lieungh

Mannen som står tiltalt i lagmannsretten ble tidligere i år dømt i tingretten til fem år og seks måneders fengsel for overgrep mot ei jente.

Jenta hevdet i avhør at mannen hadde utført en 50–60 overgrep fram til hun var 10 år. Men jenta tidfestet kun to av overgrepene, og det er disse som er sentrale i lagmannsretten.

Mannen som står tiltalt sier han selv er uskyldig. Han og hans familie har hentet inn privatetterforsker Tore Sandberg.

– Familien og tiltalte vurderte at det var flere elementer som ikke var tilstrekkelig vurdert av politiets etterforsking, forklarer Tore Sandberg, kjent fra Orderud-saken og Fritz Moen-saken.

Hammari og Hevnkjell

Bistandsadvokat Line Hammari og Statsadvokat Torstein Hevnskjel i retten. Hevnskjel mener det ikke har kommet vesentlig informasjon som har svekket saken deres.

Foto: Erik Lieungh

Har målt opp strekningene

Sandberg viser blant annet til det siste påståtte overgrepet som skjedde i forkant av pågripelsen.

Dette skal ha skjedd etter en nyttårsfest hos venner av familien til den tiltalte. I denne hendelsen er det sikret DNA-spor fra nyttårsdressen som viser sæd fra den tiltalte og spytt fra jenta både på boksershorts, og rundt gylfen til den tiltaltes dressbukse.

Overgrepet skal ha skjedd et annet sted, og det er viktig for forsvarerne å vise at den tiltalte 23-åringen aldri kunne ha kjørt dit og begått noe overgrep innenfor en kort tidsperiode.

– Jeg har kjørt opp rutene og tidsmål strekningene. På den måten er det mulig å sette opp en tidslinje, sier Sandberg.

– Hva var resultatet av undersøkelsene dine?

– Vi mener det ikke har vært tid til noe overgrep, sier privatetterforskeren.

– Er det en typisk sak for deg som privatetterforsker?

– Det er en interessant og utfordrende sak. Jeg har tidligere bidratt til at ni straffedommer er blitt omgjort. Det er nok en av grunnene til at familien har tatt kontakt med meg, sier han.

Kvinnen som arrangerte nyttårsfesten vitnet også torsdag. Hun var usikker på tidene om når den tiltalte forlot nyttårsfesten, og oppga en annen tid i dag enn under de første politiavhørene.

Det kom også fram i retten at hun og hennes mann hadde pratet sammen med Tore Sandberg om disse tidene i forkant av ankesaken.

Alta rådhus

Saken foregår i kommunestyresalen i Alta rådhus denne uka.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er spesielt

Aktor i saken, statsadvokat Torstein Hevnskjel, er ikke videre imponert over at det er leid inn en privat etterforsker i saken.

– Det er litt spesielt at privatetterforskeren bak politiets rygg driver med parallell etterforskning. Det naturlige vil være at hvis man ønsker å opplyse saken ytterligere, at man anmodet politiet om å supplere etterforskningen, og ikke drive privat etterforskning i en sak som ikke enda er avgjort av retten.

– Synes du innspillene som har kommet er relevante?

– Hittil ser jeg at saken står i samme stilling som i tingretten, sier han til NRK.

Alta tingrett

Under tingrettens behandling av saken var det Harald Stabell som forsvarte 23-åringen. Her i samtale med statsadvokat Torstein Hevnskjel.

Foto: Erik Lieungh / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein