Hopp til innhold

Prisen for å reparere fylkesveier øker

Det vil koste mellom 85 og 95 milliarder kroner å utbedre vedlikeholdsetterslepet på norske fylkesveier, anslår Statens vegvesen.

Forrige gang Vegvesenet undersøkte forfallet var i 2013. Da anslo de at prisen for utbedring var mellom 45 og 70 milliarder, ifølge Naf, som tar til orde for et krafttak for fylkesveiene.

– Forfallet på veiene er bygget opp over tid, og det vil ta tid å få det ned. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd når du kjører på en fylkesvei er nesten 90 prosent høyere enn når du kjører på riksveinettet, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf i en pressemelding. (©NTB)