Prioriterer pasienter, ikke fagmiljøer

– Det viktigste er å ha pasienten i fokus og sikre et likeverdig tilbud med god kvalitet, sier Helse Nords styreleder Marianne Telle.

Marianne Telle, styreleder Helse Nord

Helse Nords styreleder, Marianne Telle, mener det viktigste er å ha pasientene i fokus og sikre et likeverdig tilbud med god kvalitet.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Et av de viktige prinsippene er likeverd i tilbudet til den nordnorske befolkningen. Det er mange ulike aspekter å ta hensyn til, og styret vil legge opp til en bred og grundig behanding av denne saken, sier styreleder for Helse Nord RHF, Marianne Telle.

Sterke innvendinger

I går ble det kjent at Helse Nord-direktør Lars Vorland går inn for at det skal opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset. PCI - behandlinga går ut på at en slange føres inn til den tette blodåra i hjertet og blokkes ut ved hjelp av en ballong.

Saken var også oppe like etter nyttår, men ble da utsatt på grunn av store protester fra fagmiljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Når saken behandles i Helse Nord-styret neste uke, er motstanden fortsatt stor blant leger ved hjerteklinikken i Tromsø.

Styreleder Marianne Telle vil i utgangspunktet ikke kommentere saken, men sier at saken har endret seg på det halvåret som har gått siden den ble utsatt.

– Det har kommet frem ytterligere aspekter som opplyser saken bedre. Saksgrunnlaget er godt, bredt og det er mange ulike aspekter å ta hensyn til, sier hun.

PCI

I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI for pasienter fra hele Nord-Norge. Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for behandling

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

- Bør heller styrke kreftbehandlingen

Opprettelsen av PCI-tilbudet i Bodø vil koste rundt 25 millioner kroner. Samtidig har UNN-direktør Tor Ingebrigtsen fått beskjed om å ompiroritere pengene.

Derfor må blant annet Hjerte- og lungeklinikken kutte 3 millioner kroner i sitt budsjett til fordel for behandling av kreft, rus og psykiatri.

Ingebrigtsen mener at den nordnorske befolkningen er sikret et godt PCI-tilbud, og peker på statistikk som viser at også befolkningen som sokner til sykehusene på Helgeland har overlevelsesrate i norgesklasse.

UNN-direktøren mener at Helse Nord heller bør bruke penger på tiltak som å styrke kreftbehandlingen.

Må ta avgjørelser som er vanskelig

Dette er vanskelig, mener professor Jan Frich.

– Man setter to ting opp mot hverandre som ikke nødvendigvis kan settes opp mot hverandre, kommenterer Frich.

Jan Frich

– Helseforetakene skal sørge for at pasientene har likeverdige, sikre tjenester. Men utvikling av tilbud i sykehus og helseregioner er svært komplekst, sier Professor Jan Frich.

Foto: UiO

Frich har ikke inngående kunnskap om prioriteringene til Helse Nord, men er professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

– Helseforetakene skal sørge for at pasientene har likeverdige, sikre tjenester. Men utvikling av tilbud i sykehus og helseregioner er svært komplekst, sier Frich.

Frich sier at når pengepotten er begrenset, må styret ta avgjørelser som kan være vanskelige.

– For områder som ligger langt unna sykehus, kan det være viktigere å prioritere å styrke prehospital medisin og bedre transport til sykehusene, sier han, men legger til,

– Uansett er det opp til styret i det regionale helseforetaket å gjøre totalvurderinger og argumenter for at denne løsningen er best.