Prestestilling lyses ut for fjerde gang etter Gelius-striden

Stillingen som sogneprest i Ibestad står fortsatt ledig, ett år etter at Einar Gelius ikke fikk jobben han søkte på.

Einar Gelius

Einar Gelius på gjesteopptreden i Ibestad. Han fikk ikke jobben, selv om han var eneste søker.

Foto: Nils Mehren

Ibestad i Sør-Troms ble landskjent da kjendispresten Einar Gelius ikke ble ansatt som sogneprest. Han var eneste søker til stillingen, men bispedømmerådet mente han ikke var skikket til stillingen.

Det var ht.no som skrev om denne saken først.

Ingen søker jobben

Det siste året har stillingen vært utlyst fire ganger, uten respons. Totalt har stillingen blitt lyst ut sju ganger.

– Jeg håper nå at det melder seg minst en som vil ha jobben, sier stiftsdirektør i bispedømmet, Oddgeir Stenersen.

– Men siden det utdannes langt færre prester enn de som går av med pensjon, så er jeg ikke svært optimistisk, sier han.

Kan bli slått sammen

Ibestad kirke

Ibestad har ikke et fungerende menighetsråd. Dersom det ikke blir etablert et råd fra høsten, kan Ibestad bli slått sammen med nabosognet.

Foto: Nils Mehren

Striden rundt Gelius førte blant annet til at menighetsrådet i Ibestad la ned sitt arbeid.

– Dette kan ikke fortsette, sier Stenersen. Kirkeloven slår fast at det skal være et menighetsråd i hvert sogn, så dette må vi få på plass, sier han.

– Det er menighetsrådsvalg til høsten, og dersom vi ikke får valgt et menighetsråd må vi se på andre løsninger. Da må vi vurdere om vi skal slå sammen Ibestad med et annet sogn.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Turi Enoksen

Se ukens siste Nordnytt med Turi Enoksen