Prestbakmo: – Kvaløyforbindelsen kan være 50 år unna

Fylkesråden for samferdsel er kritisk til planene om ny forbindelse mellom Tromsøya og Kvaløya.

Ivar B. Prestbakmo

Ivra B. Prestbakmo håper å komme i gang med Kvaløyforbindelsen så fort som mulig.

Foto: Lars Åke Andersen / Troms fylkeskommune

– Får vi ikke etablert en bymiljøavtale der staten tar 50 prosent av finansieringen, så tar det 30–50 år før vi får en ny Kvaløyforbindelse – og det er for lenge å vente, sier Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel til Nordlys.

Høyre og Frp ønsker en forbindelse fra Håkøya til sørsiden av Tromsøya, og har fått Arbeiderpartiet med seg.

Dette til tross for at Statens vegvesen anbefaler ei ny bru mellom Kvaløysletta og Langnes. Rødt og SV ønske rå gå for denne løsningen. Og får nå støtte fra Prestbakmo, som har vært tydelig på at han mener veivesenets forslag er det beste.

Et av argumentene er at Regjeringen har satt av 17 milliarder kroner som skal gå til bymiljøavtaler. Slike avtaler skal bidra til at persontransporten i storbyområdene skal gjørs via kollektivtrafikk, sykkel eller gange.

Prestbakmo sier til Nordlys at en slik avtale kan bidra med halvparten av finansieringen av Kvaløyforbindelsen.

– En tunnel eller bru via Håkøya vil bidra til mer bilbruk. Dermed vil neppe Staten ta halvparten av regninga, sier han til Nordlys.

Kvaløyforbindelsen

Høyre, Frp og Ap ønsker å gå for en forbindelse via Håkøya, til den sørlige delen av Tromsøya.

Foto: statens vegvesen