Premierer koftebrukere

Vuonnamárkanat har i år en ekstra gulrot for alle som kommer med kofte på årets marked innerst i Varangerfjorden. I år er alle som registrerer seg med kofte med i trekningen av en gevinst på 10000 kr.