Positiv til nytt forslag

Prosjektledelsen for sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner har presentert to forslag til struktur for den nye fylkeskommunen. Begge forslagene foreslår at ingen fylkeskommunalt ansatte skal måtte flytte og at det kontorstedet som ikke har øverste leder, skal ha assisterende leder for å sikre stedlig ledelse. Kristina Hansen i Finnmark Ap synes forslaget er godt.