Polsk firma selger trolig norske krystaller ulovlig

Mye tyder på at et polsk firma selger zirkonkrystaller fra Seiland i Vest-Finnmark ulovlig på nett, men firmaet benekter noe salg.

Spirifer Minerals

Antall personer som gjør undersøkelser på Seiland varierer, men det polske firmaet har hovedsaklig syv personer i arbeid i området til en hver tid. Firmaet skal drive undersøkelser i to uker til.

Foto: André Bendixen / NRK

– I løpet av de neste dagene tror vi firmaet vil fly ut det man har gravd ut, at det blir flydd ut av landet og til Polen – og videre ut på verdensmarkedet, sier Ingunn Ims Vistnes som er nasjonalparkforvalter i Seiland Nasjonalpark.

Ingunn Ims Vistnes

Ingunn Ims Vistnes som er nasjonalparkforvalter i Seiland Nasjonalpark frykter zirkonkrystallene på Seiland nå forsvinner ut av landet.

Foto: André Bendixen / NRK

– Da er det tapt for oss.

Mandag var hun sammen med Alta kommune, Statens naturoppsyn og Finnmarkseiendommen på befaring i området hvor et polsk firma - sammen med en norsk mann - undersøker forekomsten av zirkonkrystaller.

Mye tyder på at det polske firmaet Spirifer Minerals selger krystallene på nett, men både firmaet selv og nordmannen med undersøkelsestillatelsen benekter salget.

Seiland nasjonalpark

Denne uka var Alta kommune, forvalter av Seiland nasjonalpark, Statens naturoppsyn og Finnmarkseiendommen på befaring på Seiland i Finnmark for å undersøke mineralundersøkelsene som gjøres der. En gruppe arbeidere arbeidet da i bruddet.

Foto: INGUNN IMS VISTNES / SEILAND NASJONALPARK

Mangler tillatelse

På nettsiden til Spirifer Minerals ble det i juni i år solgt zirkonkrystaller merket med «Seiland Islands» for 160 dollar.

Under befaringen mandag, var det også flere av arbeiderne som fortalte at de selger krystallene på nett.

– Det ble sagt på spørsmål fra både oss, Statens naturoppsyn, Alta kommune og Finnmarkseiendommen, veldig åpent – at dette blir solgt blant annet for å finansiere denne operasjonen, forteller Ims Vistnes.

Salg av zircon

Bildet viser en skjermdump fra det polske selskapets nettsider. Her selges Zirkon fra Seiland, og auksjonen ble avsluttet i juni. NRK vet ikke om mineralet som selges her er tatt ut av selskapet nå eller om det er tatt ut av andre ved en tidligere anledning, men det er aldri gitt noen tillatelser for salg på Seiland ifølge Direktoratet for Mineralforvaltning.

Foto: Skjermdump

Men daglig leder i det polske firmaet benekter salget.

– Det er ikke sant. Vi har aldri solgt zirkon på våre nettsider fra Seiland, sier Thomas Praszkier, daglig leder ved Spirifer Minerals.

Thomas Praszkier

Thomas Praszkier, daglig leder ved Spirifer Minerals benekter at deres bedrift har solgt zirkonkrystaller fra Seiland.

Foto: André Bendixen / NRK

Om salget på nettsiden deres, sier Praszkier at dette er krystaller fra andre steder av verden.

– Vi har solgt noen få zirkon fra sør i Madagaskar på nett.

Også en nordmann ved navn Jan Erik Larsen benekter salg av zirkon på nett. Det er han som har tillatelsen til å drive undersøkelser på Seiland.

Larsen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på dette tidspunktet.

Zirkon

Dette er en av zirkonkrystallene nordmannen og det polske firmaet har funnet under sine undersøkelsene på Seiland.

Foto: André Bendixen / NRK

Direktoratet gjør undersøkelser

Det er Direktoratet for mineralforvaltning som har gitt undersøkelsestillatelsen på Seiland i Vest-Finnmark.

Marte Kristoffersen

Marte Kristoffersen, seksjonsleder for seksjon for mineralforvaltning og miljøhensyn i Direktøratet for mineralforvaltning presiserer at det aldri er gitt noe annet enn undersøkelsesrett på Seiland, og dermed er ethvert salg av zirkonkrystaller, en ulovlig handling.

Foto: Rune Berg / NRK

– Vi har gitt en undersøkelsesrett på statens mineraler. Det vil si at den som har en slik rettighet har rett til å undersøke om en har en mengde med mineraler som det er mulig å drive ut, sier Marte Kristoffersen, seksjonsleder for seksjon for mineralforvaltning og miljøhensyn.

Kristoffersen presiserer at det aldri er gitt noe annet enn undersøkelsesrett på Seiland, og dermed er ethvert salg av zirkonkrystaller, en ulovlig handling. Også salg gjort tidligere.

Direktoratet ønsker derimot ikke å kommentere denne spesielle saken per nå, men bekrefter at de har saken på sitt bord.

– Vi undersøker saken og finner ut hva som har skjedd, alvorlighetsgrad og hvilke muligheter vi har innenfor vårt regelverk.

Laster kart, vennligst vent...

Seiland er en øy som ligger i Finnmark i Alta kommune. På øya er det en nasjonalpark på 316 km2, men undersøkelsene som nå gjøres er rett utenfor parken.