Politireformen får blandet mottakelse

Politimestrene i Finnmark er fornøyd, mens tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund i Midtre Hålogaland misliker måten politiet skal organiseres på.

Politi

Politimestrene i Vest-Finnmark, Øst-Finnmark og Troms føler seg hørt i saken om politiorganiseringen.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Søndag ble den nye politireformen lagt fram, og regjeringen og Venstre har gått inn for å redusere antall politidistrikt fra 27 til 12. Det betyr at Nord-Norge blir delt inn i fylker, med unntak av én kommune sør i Nordland som innlemmes i Trøndelag.

Tillitsvalgt for politiets fellesforbund i Midtre Hålogaland, Stein Wilhelmsen, er ikke veldig fornøyd med løsningen.

– Jeg tar vedtaket til etterretning, men det er ikke i tråd med det Midtre Hålogaland har ønsket, forteller Wilhelmsen til NRK. Han hadde håpet at Midtre-Hålogaland politidistrikt ble opprettholdt.

– Forholder oss til vedtekter

Politireformen, som det er tverrpolitisk enighet om, blir diskutert, og deretter vedtatt på Stortinget 10. juni.

– Når det blir besluttet er det dét vi forholder oss til, men det var ikke vårt førstevalg, sier Wilhelmsen. Midtre Hålogaland er politidistriktet med tettest befolkning i Nord-Norge, og det er uheldig for folk å dele opp distriktet etter fylkesgrenser som i dag framstår som unaturlige, mener han.

Laster kart, vennligst vent...

Det nye forslaget om reorganisering av politidistrikt foreslår to fylkesbaserte politidistrikt i Troms og Finnmark.

En naturlig enhet

Wilhelmsen var med som tillitsvalgt for politireformen i 2000, som dannet grunnlaget for at det ble et Midtre Hålogaland politidistrikt for Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

– Det var en naturlig enhet. Nå, 12–13 år senere ønsker man å splitte det opp. Det synes jeg er uheldig for dem som bor i dette området, sier Wilhelmsen.

God polititjeneste i hele Finnmark

Morten Daae

Morten Daae er politimester i Vest-Finnmark.

Foto: NRK

Politimester i Vest-Finnmark, Morten Daae, er fornøyd med at Øst-Finnmark og Vest-Finnmark slås sammen, og blir ett politidistrikt.

– Vi føler at de har tatt hensyn til de faglige rådene vi har gitt, og mener vi kan få til en god polititjeneste i Finnmark, sier Daae til NRK.

Daae var, i likhet med sin kollega i Øst-Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, mot forslaget om at Vest-Finnmark, Troms og deler av Nord-Hålogaland politidistrikt ble ett Politidistrikt nord, og at Øst-Finnmark politidistrikt ble ett distrikt. Slik sett har begge fått det slik de vil.

Daae er likevel litt forsiktig med å feire at Finnmark blir ett distrikt, da det foreløpig ikke er klart hvor politidistriktet skal lokaliseres, og hvilke oppgaver som skal ligge under politidistriktet.

– Nå gjenstår det å se hva som ligger i avtalen som foreligger, og hvilke rammer vi får til å drifte dette politidistriktet, sier Daae.

Usikker på om han søker

Snøskuterkjøring

Ole B. Sæverud er politimester i Troms politidistrikt.

Foto: Petter Strøm / NRK

Også Ole B. Sæverud, politimester i Troms politidistrikt, er fornøyd.

– Vi er glad dette er avgjort, da vi har ventet i spenning på utfallet på distriktsnivå.
Nå skal vi skape noe nytt, og det er alltid utfordrende.

Han vet ikke om stillingen lyses ut, og om han da vil søke på jobben som politimester i det nye politidistriktet i Troms.