Politimesteren vil få kontor i Kirkenes

Alt tyder på at politimesteren får kontor i Kirkenes. Politimester Ellen Katrine Hætta ber nå folk om å roe ned lokaliseringsstriden – og heller kjempe for et best mulig politi i Finnmark.

Ellen Katrine Hætta politimester i Øst-Finnmark

SAMARBEID: Ellen Katrine Hætta ber folk om å heve seg over lokaliseringsdebatter i nye politifinnmark.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Det som ligger fast i avtalen på Stortinget om politireform er at operasjonssentralen skal legges til Kirkenes. En premiss er at politimesteren og operasjonssentralen skal være lokalisert på samme sted. Det kan jo tyde på at politimesteren blir værende i Kirkenes, sier Ellen Katrine Hætta til NRK.

I Politidirektoratets egen håndbok, der retningslinjer for politiets beredskap er beskrevet, står det:

  • Et nært og tillitsfullt samarbeid mellom politimesteren og staben er selve fundamentet for et godt og effektivt stabsarbeid. Det beste resultatet oppnås når politimesteren og staben jobber tett.

I dag finnes det ingen politidistrikt der politimesteren ikke er på samme sted som operasjonssentralen. Hætta mener lokaliseringsstriden er uviktig og at det er viktigere å få til en god organisering for det nye politifinnmark.

Østfinnmark politidistrikt, politihuset i Kirkenes

HOVEDKONTOR: Operasjonssentralen blir lagt til Kirkenes.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg tenker at vi skal heve oss over lokaliseringsdebatten. Så lenge vi får gjøre lokale prioriteringer ut fra et Finnmarks-perspektiv så tror jeg vi klarer å lage de polititjenestene vi skal ha i Finnmark, sier Hætta, som sier Finnmark trolig unngår å få lagt ned mange lensmannskontor.

– I forslaget er det lagt opp til at kun ett lensmannskontor blir lagt ned, og det er Nesseby, sier Hætta.

45 minutter kjøretid til politi

Etter at politireformen ble vedtatt i Stortinget denne uken legges det opp til at så mange som 144 lensmannskontor over hele landet kan legges ned.

Men minst 90 prosent av innbyggerne i et politidistrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste lensmannskontor eller politistasjon. Med Finnmark sine lange avstander betyr det at kun lensmannskontoret i Nesseby er nedleggingstruet.

I dag har Nesseby et samarbeid med Tana lensmannskontor. Hætta er glad for at det ser ut til å bli en like stor lensmannsdekning i framtiden.

– Jeg har uttrykt glede over at vi får beholde alle våre kontorer. Men dette er en prosess som vil gå lokalt og med Politidirektoratet. Foreløpig ser det ut som at vi får beholde alle våre kontorer i Finnmark, minus Nesseby, sier Hætta.

Nå starter politijobben

Jobben med å tegne det nye organisasjonskartet til politifinnmark vil snart starte. Politidirektoratet har satt ned en egen styringsgruppe. Politimester Hætta har tro på den nye organiseringen:

– Mange brikker skal på plass. Mitt mål er at Finnmarks befolkning ikke skal få en dårligere polititjenester, men bedre. Og sammen med Vest-Finnmark politidistrikt tror jeg vi skal klare å skape det, sier Hætta.