Politimester: Odins soldater får være i fred hvis de oppfører seg

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark sier Odins soldater skal få være i fred så lenge de ikke skremmer noen eller griper fysisk inn i konflikter. Hun vil ikke kommentere uttalelsene fra påtaleleder i Finnmark politidistrikt, som sa at etableringen hadde positive sider ved seg.

Ellen Katrine Hætta

VENTER OG SER: Politimester Ellen Katrine Hætta vil ikke kommentere uttalelsene fra hennes egen påtaleleder om at etableringen av Odins soldater hadde positive sider.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Odins soldater hevder de er i ferd med å etablere seg i Alta, men vekker så langt ingen større bekymring hos politiet i Finnmark.

– Det er politiets oppgave å håndheve ro og orden. Dersom de bare går rundt i Finnmark og oppfører seg ordentlig, skal de selvsagt få være i fred, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

Hun utdyper hva hun mener med «oppfører seg ordentlig»:

– At de ikke opptrer skremmende og plagsomt, og at de ikke driver organisert rettshåndhevelse, altså griper inn i situasjoner som måtte oppstå.

– Har positive sider

Hættas underordnede, påtaleleder Morten Daae, vakte oppsikt torsdag kveld da han sa at etableringen av Odins soldater også har positive sider ved seg.

Daae tok tydelig avstand fra borgervern, men la til:

– Samtidig er det jo også en positiv side, i den forstand at her er det folk som ønsker å bidra til at vi har trygge tettsteder og byer. I utgangspunktet er dette ting som kan være greit fra politiets side.

Også Daae tok forbehold om at de måtte se hvordan det utviklet seg.

Warsame: – Naivt

Ahmed Aadan Warsame, leder i Kystpartiet i Troms, mener Daae er naiv når han ikke tar klart avstand fra Odins soldater.

– Dette er de samme personene vi kjenner fra Pegida og Norwegian Defence League. De ble etablert som et svar på at det kom flere flyktninger, sier Warsame.

Warsame mener politimesteren bør gå ut og ta avstand fra Daaes uttalelser.

– Jeg har ingen kommentar til de uttalelsene, sier Hætta til NRK i dag.

Ronny Alte, talsmann for Odins soldater, har sagt at de i utgangspunktet vil filme og overlevere bevis til politiet hvis det skulle oppstå konflikter. Men han har også sagt at gruppa vil gripe inn hvis det er fare for liv og helse.

Griper inn hvis de skremmer

– Dersom de oppfører seg greit, er det for så vidt greit, men med en gang de går over en terskel og oppfører seg skremmende og plagsomt mot publikum, må vi gjøre noe med det, sier Hætta.

– De kaller seg Odins soldater, og de bruker navn og symboler fra norrøn mytologi som også har vært flittig brukt av nynazistiske miljøer. Er det mulig å ikke opptre skremmende med et sånt utgangspunkt?

– Nå har ikke jeg sett dette selv, men vi får vente og se, sier Hætta.

– Det blir sagt at Odins soldater også har politifolk i sine rekker. Hva vil du si dersom noen politifolk fra Finnmark skulle slå seg sammen med dem?

– Det er ikke aktuelt for politifolk fra Finnmark å patruljere sammen med Odins soldater.