Hopp til innhold

Politikere reagerer på manglende miljøfokus på stor konferanse

– Miljøutfordringene ble ikke tatt alvorlig på konferansen «Agenda Nord-Norge» i Tromsø, mener SV-politiker.

Erna Solberg Agenda Nord-Norge

Statsminister Erna Solberg holdt tale om visjonen for Nord-Norge på tirsdag. Politikere savnet miljøaktører på konferansen.

Foto: NRK

Konferansen som ble arrangert av Sparebanken Nord-Norge, LO og NHO, diskuterte framtidsutsiktene for landsdelen. Det var invitert over 400 personer til konferansen.

Kommunestyrerepresentant for SV, Ingrid Marie Kielland mener at miljøorganisasjonene også burde vært invitert.

– Når jeg ser på deltakerlista så har de invitert inn næringslivet, politikere og kulturaktører. Det er jo bra, men de har ikke invitert inn miljøaktører i det hele tatt, sier hun til NRK.

– Ville hatt masse å bidra med i debatten

Kielland trekker fram klare eksempler på hvem som burde vært invitert til konferansen for å fremme diskusjonen rundt miljø.

– Zero, Framtiden i våre hender og Folkeaksjonen er gode eksempler. Det er masse forskjellige miljøaktører som har litt forskjellige perspektiver, men som ville kunne hatt masse å bidra med inn i denne debatten.

Hun får støtte av leder i Troms AUF, Tor-Martin Torbergsen.

– Vi vet at vi står overfor store miljøutfordringer, derfor bør en større andel av miljøorganisasjoner også være en del av en konferanse om Nord-Norge, sier Torbergsen.

Arrangøren vil gjerne ha tilbakemeldinger

Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge, og medarrangør av «Agenda Nord-Norge» sier det er beklagelig at ikke alle er like fornøyde, men lover å ta tak i tilbakemeldingene de får på arrangementet.

– Det er første gang vi arrangerer denne konferansen. Nå inviterer vi alle til å gi tilbakemeldinger til hvordan vi kan gjøre det bedre til neste gang. Vi kan tenke oss å høre tilbakemeldinger til hvem som kommer, tema og hvordan vi gjennomfører konferansen. Da er dette innspillet bra å ta med seg videre.

Tor-Martin Torbergsen håper at Janson holder ord.

– Det er næringsliv, organisasjoner og samfunnet som sammen skal utvikle det Nord-Norge vi skal leve i. Da må også den delen være representert. Jeg håper virkelig arrangørene tar det innover seg og tar det med seg videre, sier han.

Jan-Frode Janson

Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge, og medarrangør av «Agenda Nord-Norge» setter pris på innspill på hva de kan gjøre bedre.

Til neste år arrangeres «Agenda Nord-Norge» i Bodø.