Hopp til innhold

Politiet tror asylstrømmen er stoppet

Det vil ikke komme flere asylsøkere til Norge via Russland. Det tror politiet i Finnmark, som mener endringene i norsk praksis i fjor høst har satt en endelig stopper for det.

Trond Nilsen

Fungerende leder i Finnmark politidistrikt, Trond Nilsen (t.v), sier de følger med på hva som skjer i resten av Europa.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Justisfraksjonen i Høyre har vært på besøk på grensestasjonen på Storskog. Her var de for å få førstehåndskunnskap om arbeidet på Norges yttergrense mot Schengen, og for å høre om håndteringa av asylstrømmen i fjor høst.

– Hva skjer med flyktningetilstrømningen framover? Det er det spørsmålet alle stiller seg.

Det sier Høyres Anders Werp, som er 1. nestleder i Justiskomiteen, og som besøkte Sør-Varanger kommune og Storskog grensestasjon på onsdag.

Anders Wærp

Anders Wærp (H) Høyres Anders Werp, som er 1. nestleder i Stortingets justiskomité.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

– Som medlem av Justiskomiteen, er jo dette med grensekontroll en del av vårt ansvarsområde, og det å da få denne informasjonen, er nyttig.

– Vi er opptatt av at vi ivaretar det internasjonale ansvaret vi har knytta til vår del av Schengens yttergrense, sier Werp.

I november 2015 ble det gjort et hastevedtak i Stortinget, som førte til at personer med opphold i et tredjeland kan nektes å få sin asylsøknad realitetsbehandlet i Norge.

Siden 30. november 2015 har ingen flyktninger og migranter passert grensen på Storskog.

– Vi legger til grunn at situasjonen som den er nå, vil vedvare ut 2016, sier Trond Erik Nilsen, fungerende leder for politiet i Finnmark.

Nilsen tror likevel det er viktig at Finnmark politidistrikt følger med på den strømmen som er og ser litt på hva som skjer ellers i verden.

– Men enn så lenge så tenker jeg at praksisen som ble innført i november også vil ha den effekten at det ikke vil komme personer over hit for å søke asyl, sier Nilsen.

Asylsøkere på grensen ved Storskog

I fjor høst passerte mer enn 5500 migranter Storskog grensestasjon. Siden 30. november 2015 har det vært full stopp.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Ser til Balkan

Like sikker er ikke Høyres mann i justiskomiteen. Til tross for at man har kommet til en forståelse med russerne om situasjonen, har flere i regjeringsapparatet uttalt at det er en spenning knyttet til om det kan komme en ny strøm til våren.

– Usikkerheten i øyeblikket er kanskje knyttet til en såkalte Balkan-ruten. Hva som skjer der, om asyltilstrømningen øker eller blir redusert der. Og hvis presset dempes syd i Europa, vil det kanskje øke nord i Europa. Det vil tiden vise, sier Werp.

Men personer uten visum kommer ikke lengre frem til den russiske grensen etter at Norge og Russland ble enig om ny gjeldende praksis for personer uten visum.

– Det lovverket som er på norsk side er kjent på russisk side og regulerer den praksisen de har hatt siden november. Nemlig at de ikke slipper noen frem, sier Nilsen i Finnmark politidistrikt. Politidistriktet har bistått sine finske kolleger med sine erfaringer fra Storskog.