Politiet slutter å skrive ut mobilbøter i bilkø

Folk som bruker mobiltelefonene i bilkø skal ikke lenger få bot fra politiet. Trygg Trafikk reagerer, og mener at all uoppmerksomhet fører til ulykker.

Skriver tekstmelding under bilkjøring

To bilførere som har brukt mobiltelefonen i bilen slipper bot. Det får konsekvenser for politiets håndheving av regelverket.

Foto: Aud Darrud / NRK

Har du plukket opp mobilen i ei bilkø som står stille? Eller sjekket e-posten raskt ved rødt lys?

Det har ført til bøter fra politiet tidligere, men nå er det stopp.

Mandag ble det kjent at Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i to nesten like saker, som handler om bruk av mobiltelefon i bil som står stille. Begge førerne ble frikjent. Det skriver motor.no.

Det er oftest utrykningspolitiet (UP) som bøtelegger sjåfører som bryter trafikkregler.

– Vi har jo registrert de to dommene som er kommet. Og det gjør jo at vi har poengtert for mannskapene at vi ikke skal gi forenklet forelegg når bilen står stille, og vi ser bruk av mobiltelefon.

Det sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Marthinsen.

NRK får bekreftet fra UP sentralt at dette blir nasjonal praksis i samtlige UP-distrikt, til Høyesterett har tatt sin avgjørelse. Høyesteretts ankeutvalg besluttet 1. september å behandle anken fra politiet.

Geir Harald Marthinsen, UP-sjef i nord

UP-sjef i Nord-Norge, Geir Marthinsen sier de fleste som blir tatt for mobilbruk er i fart og ikke i ro.

Foto: TOR FARSTAD

Trygg Trafikk reagerer

Trygg Trafikk er en organisasjon som jobber for bedre trafikksikkerhet. De reagerer på at politiet ikke skal bøtelegge mobilbruk i kø lengre på grunn av de nye dommene.

– Dommen er feil etter Trygg Trafikks mening. Trafikal stans betyr at du fortsatt er i vurderingsmodus og må følge med på bevegelser i køen foran deg, lyssignaler og annen trafikk.

Det skriver seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk i en epost til NRK.

Han mener at all uoppmerksomhet fører til ulykker.

– Bruk av mobiltelefon stjeler oppmerksomhet også når bilen står i ro. Du skal likevel være klar til å kjøre og kanskje kjøre litt frem for å avverge farlige situasjoner.

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk mener mobilbruk fører til ulykker, også ved trafikal stans.

Foto: Trygg Trafikk

To nesten identiske saker

I den ene saken ventet en bilfører på grønt lys. I den andre saken sto en sjåfør i kø. Begge ble tatt for bruk av mobiltelefon og fikk bot. Noe de nektet å vedta.

Den ene bilføreren fikk medhold i tingretten, mens den andre ble dømt.

Sakene ble anket til Borgarting lagmannsrett, som gir begge bilførerne medhold.

Sentralt i sakene står forskriften: «fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring».

To av tre dommere mener denne ikke er presis nok på hva som menes med «kjøring».

– Hvis avgjørelsene blir stående gir de en delvis avklaring av reglene for mobilbruk i kø. Men det vil fortsatt være behov for ytterligere presiseringer for at regelverket er klart og tydelig.

Det sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i Norges automobilforbund, NAF.

Han mener dommene ikke avklarer alle situasjoner.

Bilkø i Harstad

NAF mener det er rimelig at en bil med stanset motor ikke regnes for å være under kjøring.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Stanset motor

Lagmannsretten mener det ikke er grunnlag for straff når man stanser, og bilen har automatisk start og stopp funksjon. Men retten tar ikke stilling til situasjoner der motoren er i gang.

NAF mener det er rimelig at en bil med stanset motor ikke regnes for å være under kjøring.

– Men med dommene får man samtidig en uklar situasjon. Hvor kanskje noen kan få lov til å sjekke telefonen på rødt lys, mens andre ikke får det, sier Sødal.

Fraråder å bruke telefonen i kø

Hittil i 2020 har Utrykningspolitiet skrevet ut 9.619 forenklede forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. I Nord-Norge er tallene 1.116.

Selv om politiet nå slutter å skrive ut forelegg, er de uenige og har anket saken til Høyesterett. Det er Johansen fra Trygg Trafikk glad for.

UP har bedt Vegdirektoratet om å komme med en ny forskrift om bruk av mobiltelefoner. Dermed kan bruk av telefonen mens man står i kø, bli forbudt i fremtiden.

– Før brukte man stort sett bare mobiltelefonen til å prate med. I dag er det vel kanskje det vi bruker den minst til. Så ting har jo endret seg, og sånn sett er ikke forskriften i dag kanskje helt «up to date» i forhold til sånn som vi ønsker å ha det, sier Marthinsen.