Politiet mangler konkrete bevis

De tre siktede har ikke kommet med noen innrømmelser, nå er de inne i sin femte uke i varetekt.

Balsfjord

Politiet venter fortsatt på svar fra de tekniske undersøkelsene fra Per Vålnes bolig

Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

De tre som er siktet for å ha drept Per Vålnes fra Balsfjord har ikke innrømmet noe som helst kriminelt i politiavhørene.

Etter hva NRK har grunn til å tro, sliter politiet fortsatt med å få noen form for innrømmelser fra de tre som sitter isolert i varetekt på 5. uka.

– Det går fremover

Til tross for mange og lange politiavhør har de, etter det vi har grunn til å tro, ikke innrømmet noen som helst befatning med Per Vålnes' forsvinning.

Førstestatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark har jevnlige møter med politiets etterforskningsgruppe. Han vil ikke røpe noen detaljer om etterforskninga, men sier at det skjer ting.

– Ja, politiet har hatt en viss framgang og jobber etter min mening godt.
Det er fortsatt full trykk i etterforskninga, sier Fause.

Venter på tekniske undersøkelser

Men politiet har, etter hva NRK har grunn til å tro ennå lite konkret å vise til.
Det er ennå ikke kommet laboratoriesvar på de tekniske undersøkelsene som er gjort på bopelen til Per Vålnes og hans daværende samboer på Storsteinnes i Balsfjord.

Det betyr at politiet i all fall ikke ennå kan peke på et åsted for det de mener er et drap.

Lars Fause

Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause.

Foto: Marita Andersen / NRK

Mangel både på et drapsoffer og på et åsted kan likevel bety at Riksadvokaten velger å ta ut tiltale, sier 1. statsadvokat Lars Fause.

– Jeg har sjøl vært i retten og fått fellende dom i en sak der vi ikke fant offeret. Det er klart det stiller ekstra store krav til påtalemyndigheten, men det er likevel fullt mulig å ta ut en tiltale uten åsted og uten et lik, sier Fause.