Hopp til innhold

Politiet lover bedre rutiner etter dobbeltdrapet i Kirkenes

Spesialenheten mener politiet i Finnmark ikke har gjort noe straffbart, men at de kunne gjort mer i forkant av drapene på Pimsiri Songngam og hennes sønn i Kirkenes i august.

Pimsiri Songngam (37) og sønnen hennes Petchngam (12)

SKULLE TIL KRISESENTER: Pimsiri Songngam (37) og sønnen hennes Petchngam (12) ble drept natt til 29. august. Songngam hadde tatt kontakt med krisesenteret i Sør-Varanger og med politiet. Politiet har i etterkant fått kritikk for å ikke ha forstått alvoret i saken.

Foto: IDA KARINE GULLVIK / NRK

Spesialenheten har gransket saken der en 59 år gammel nordmann drepte sin kone Pimsiri Songngam (37) og hennes 12 år gamle sønn, før han senere forsøkte å ta sitt eget liv.

Politimester Ellen Katrine Hætta sier de har lært av denne saken.

– Vi skal gå gjennom rutinene våre for å bli bedre, sier hun.

Hadde kontakt med politiet flere ganger

Bakgrunnen for at spesialenheten har gransket saken, er at det ble reist spørsmål rundt politiets kontakt med Songngam i forkant av dobbeltdrapet.

Det ble tidlig kjent at den drepte 37-åringen hadde vært inne på politihuset tre dager før hun ble drept, men politiet har uttalt at hun da var mest opptatt av sin thailandske sønns rettigheter til opphold i Norge ved skilsmisse.

I Spesialenhetens rapport kommer det også fram at kvinnen ringte politiet i uken før hun ble drept fordi hun var låst ute av leiligheten. Kvinnen benektet da at hun var utsatt for vold av ektemannen.

Må lære av det som har skjedd

Spesialenheten for politisaker sier i sin konklusjon at loggføring knyttet til den første kontakten med Pimsiri Songngam, kunne ha vært mer detaljert i spørsmålet om mulig voldsbruk.

Spesialenheten stiller også spørsmål om politiet burde hatt bedre rutiner når de får mistanke om vold i nære relasjoner.

– Vi har erkjent at vi må være nøye med å logge vår kontakt med publikum. Og rett og slett være flinkere på å begrunne hvorfor vi ikke iverksetter tiltak, sier politimester Ellen Kathrine Hætta.

Hun mener likevel at politiet er oppmerksomme på at ting kan være noe mer enn det de i første omgang ser ut til å være.

Spesialenheten konkluderer med at politiet ikke handlet straffbart ved ikke å starte etterforskning ved noen av disse tilfellene. Saken er henlagt ettersom Spesialenheten ikke finner det bevist utover rimelig tvil at ansatte i politiet eller politidistriktet har opptrådt straffbart.

– To personer ble drept, og enhver tjenesteperson eller etat vil spørre seg selv om man kunne gjort noe annerledes for å hindre at slike ting skjer. Jeg er lettet over at Spesialenhetens avgjørelse nå foreligger med en frifinnelse, og at saken har fått en grundig gjennomgang, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.

Vold kan være vanskelig å oppdage

Annik Eriksson

Det å oppdage vold i nære relasjoner er erfaringsbasert kunnskap, sier daglig leder ved Nora-senteret Annik Eriksson.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Senter for vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark, Nora-senteret, har ofte et tett og godt samarbeid med politiet i slike saker, sier daglig leder Annik Eriksson. Hun tror politiet har lært mye av denne tragiske saken.

– Det er veldig personavhengig og det er også avhengig av hvor mye de som er på kammeret til enhver tid har jobbet med vold i nære relasjoner. Det er ikke uvilje, men det er en erfaringsbasert kunnskap, sier daglig leder ved Nora-senteret Annik Eriksson.