Politiet klager på skutervedtak

Midt-Troms motorferdselsforening fikk dispensasjon fra Lenvik kommune til å bruke snøskuter til befaring av aktuelle løypetraseer på Lenvikhalvøya. Politimester Ole B. Sæverud skriver ifølge Folkebladet til Fylkesmannen at dispensasjonene vanskeliggjør politiets kontrollarbeid. Brevet omfatter også Balsfjord kommune. Sæverud viser blant annet til at dispensasjonene ikke er datobestemt.

Ole B. Sæverud
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix