Politiet henla mobbesak mot elev med ADHD – nå krever statsadvokaten forklaring

Mobbingen ble bare verre gjennom fem skoleår, og lærerne brukte vold mot gutten med ADHD, hevder foreldrene. Politiet må nå begrunne hvorfor de henla anmeldelsen mot kommunen.

Advokat Jørn J. Lyche

Advokat Jørn J. Lyche fører saken for foreldrene. De støtter seg på vurderingen til en psykiater, som mener sønnen er 50 prosent medisinsk invalid.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Saken ble henlagt i april, få dager før foreldrene møtte Berlevåg kommune i retten i en erstatningssak. Der krevde de 1,8 millioner kroner for skadene gutten er påført.

I erstatningssaken kom det fram at gutten i utgangspunktet var ganske flink på skolen. Men han kom lett i konflikt med andre elever og kunne bli svært sint og utagerende. I tredje klasse fikk han diagnosen ADHD. Moren hans er opprørt over lærernes håndtering av sønnen.

– De har holdt ham, sittet på ham og låst ham inne på et toalett.

– Hva slags bevis har dere for at det har skjedd?

– Rektor ringte og informerte meg om en situasjon, og så har jeg sett selv at lærere har sittet på ham, sier moren, som hadde kontorplass med utsikt til skolegården.

Lars Fause

Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause, har bedt politiet begrunne henleggelsen. Likevel skal det mye til for å straffe noen for brudd på opplæringsloven, mener han.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Varige psykiske skader

Nå ønsker statsadvokat Lars Fause å høre hvorfor politiet i Øst-Finnmark henla anmeldelsen mot kommunen. Deretter vil han vurdere om han vil kreve ny etterforskning.

– I korte trekk har jeg bedt om at saken opplyses på en bedre måte, før jeg tar endelig stilling til påtalespørsmålet, sier Fause.

Kravet kommer etter en klage fra advokaten til foreldrene, Jørn Johannessen Lyche. De mener skolen har påført sønnen deres psykiske skader han vil slite med resten av livet.

– Han er utsatt for omfattende mobbing fra medelever, og fysisk refselse fra rektor og en lærer, sier advokaten.

Lynche mener vitner og bevis fra rettssaken bør være avgjørende også for straffesaken.

– Uforståelig, sier foreldrene

I retten i mai avviste kommunen alle anklager om svikt. De sa at de tvert imot hadde satt inn ekstra ressurser for å hjelpe gutten, og gitt lærerne ekstra opplæring.

Men Fylkesmannen har gitt foreldrene medhold i en klage, og to tilsyn har avslørt flere lovbrudd.

– Det fremgår at ledelsen ved skolen i Berlevåg ikke har kjent til de reglene som gjelder. Hvordan kan man si at man har gjort alt riktig når man ikke engang kjenner til det regelverket man plikter å følge, spør faren.

Han forstår ikke at politiet henla en så alvorlig sak.

– Han er utsatt for både fysisk og psykisk vold, mener han.

Advokat Andreas Hegg

Advokaten til kommunen, Andreas Hegg. Lærerne ved skolen i Berlevåg har avvist anklagene om at de fysiske konfrontasjonene med eleven innebærer vold fra deres side.

Foto: Robin Mortensen / NRK

– En grundig vurdering

Advokat Andreas Hegg har håndtert politianmeldelsen for kommunen. Han sier til NRK at politiet har gjort en svær grundig jobb, og et formidabelt etterforskningsarbeid før de innstilte på at saken skulle henlegges.

Men selv om politiet nå må begrunne henleggelsen bedre, sier statsadvokat Fause at det skal mye til å straffe noen for brudd på opplæringsloven. Det skyldes at loven ikke alltid er like klar.

– Men det spørsmålet skal jeg ikke ta stilling til nå, det vil bli en del av framtidig påtaleuttak, sier Lars Fause.

Lærerne ved skolen har avvist anklagene om at fysiske konfrontasjoner med eleven innebærer vold fra deres side.