Politiet frykter flere store skred

Ber folk være ekstra varsomme når de ferdes i skredfarlige områder.

Ulykkesstedet

Flere av de omkomne i snøskredet i Kåfjord, ble funnet under fire til åtte meter snø.

Foto: Privat

Politiet advarer om stor snøskredfare i Troms, etter at Norges Geotekniske Institutt (NGI) har undersøkt ulykkesskredet ved fjellet Sorbmegaisa i Kåfjord der fem utenlandske skiturister omkom .

– Undersøkelser viste at skredet var utløst av skiløpere i et vedvarende svakt lag av begerkrystaller langt nede i snødekket. Dette gjorde at skredet forplantet seg mye sidevegs og ble om lag 500 meter bredt og hadde opp til to meter høy bruddkant. Skredet forplantet seg over rygger og det var anslagsvis 20 separate bruddkanter. Derfor ble skredet usedvanlig stort og farlig, sier fungerende politistasjonssjef Tor Einar Eilertsen i Troms politidistrikt.

Og han fortsetter:

– Det forventes at tilsvarende lagdeling med vedvarende svake lag finnes i andre fjellsider i Troms, og folk bes derfor vise tilstrekkelig aktsomhet, sier Eilertsen.