Politiet etterforsker trusler etter Nordkapp-vedtak

Flere politikere i Nordkapp skal ha mottatt så alvorlige trusler at politiet er koblet inn. Årsaken er vedtaket om å fortsatt tillate private aktører å ta inngangsbilletter på Nordkapp-platået.

Kari Lene Olsen

Leder av Nordkapp Arbeiderparti, Kari Lene Olsen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Demokratiet kommer til slutt til å vakle dersom trusler skremmer folk vekk fra politikken, sier leder i Nordkapp Arbeiderparti, Kari Lene Olsen.

Hun erkjenner at det ikke er uvanlig med personhets, spesielt i sosiale medier, og sier det er vanskelig å vite hvordan man faktisk skal møte slike handlinger.

– Men jeg tenker det er på tide at rettsapparatet sørger for at slikt straffes. Voksne folk må ta konsekvensene av sine handlinger, sier hun.

Det var Finnmarksposten som først omtalte truslene.

Runar Elde politiførstebetjent Nordkapp kommune

Politiførstebetjent Runar Elde.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Politiførstebetjent Runar Elde bekrefter overfor avisen at de etterforsker det som kan være en trusselsak.

Het debatt om turistmagnet

Nordkapp-platået er en av landsdelens aller mest besøkte turistattraksjoner. Her driver Rica/Scandic et turistanlegg, og tar inngangsbilletter – ikke bare til anlegget, men til hele platået.

Nylig var saken oppe til behandling i kommunestyret, og med knapp margin vedtok politikerne å videreføre dagens ordning.

Nordkapp

Det omstridte Nordkapp-platået, med bommen der Scandic krever inngangsbilletter fra alle som kommer kjørende til dette ettertraktede utsiktspunktet.

Foto: Stian Strøm / NRK

– De truslene som flere av politikerne har mottatt er svært grove, og mer enn det som ellers kan oppleves blant annet på Facebook. Og de kom som en direkte følge av vedtaket i kommunestyret. Denne saken har jo vært vanskelig, og det er knyttet mye følelser til Nordkapp. Hele samfunnet har vært engasjert, forteller Kari Lene Olsen.

Men hun legger til at en beslutning måtte tas, og da er det naturligvis noen som ikke har syntes at vedtaket som ble fattet var det riktige.

Mange i kommunen har argumentert for at kommunen skulle omregulere området, slik at private aktører ikke skulle få anledning til å tjene penger på inngangsbilletter.

– Å være uenig i sak er jo helt greit, men trusler og personhets er ikke det, sier Olsen.

Netthets mot politikere har blitt en stadig større utfordring, og nylig slo også politikere i Oslo alarm og fortalte om representanter som vegret seg for å stille til valg til høsten.