Hopp til innhold

– Vi har en utrykningstid på fem timer

Politiet i nord ønsker forandring velkommen, så lenge det blir tatt hensyn til utfordringene de har.

Østfinnmark politidistrikt

Politimester i Østfinnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, la ut dette kartet for å illustrere avstandene politiet i hennes distrikt skal dekke.

Til naboene

Politimester i Østfinnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, la ut dette kartet for å illustrere avstandene politiet i Krikenes har til sine nærmeste politinaboer.

I kartet til øverst i saken ser du distansene politiet Østfinnmark politidistrikt skal dekke.

På kartet til høyre i saken ser du avstanden fra Kirkenes til de nærmeste politinaboene.

Politimester i Østfinnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, la ut bildene på Twitter i går, etter at Politianalyseutvalget la frem en rapport om status for politiet i Norge.

I rapporten blir det blant annet anbefalt å gå fra 27 til seks politidistrikter.

– Jeg synes regionmodellen som ble lagt frem er interessant. Likevel må det tas hensyn til de store avstandene vi har i Finnmark, sier hun til NRK.

Ønsker å informere

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Østfinnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

Hætta ønsker å informere om avstandene de operere med i Finnmark, derfor la hun ut kartene på Twitter i onsdag.

Blant annet skriver hun videre at nærmeste helikopterstasjon er på Bardufoss, tre timers flytid fra Kirkenes. I tillegg kommer en beredskapstid på to timer.

– Det vil si en utrykningstid på fem timer, skriver hun.

Politimesteren forteller også at politiet i Kirkenes må kjøre to timer hver vei for å komme seg til nærmeste tingrett.

Hætta har tidligere vært kritisk til å redusere antall politidistrikter.

– Det kan endre seg. Nå må vi sette oss ned og se på hva dette forslaget kan bety for folk i Finnmark. Utvalget har åpenbart tatt hensyn til avstandene i Finnmark, med tanke på at de ikke foreslår å legge ned lensmannskontor i Østfinnmark i alle fall, sier Hætta.

Må omprioritere

Hun tror at politiet vil klare å utføre oppgavene sine, til tross for færre politidistrikter.

– Hvis vi klarer å frigjøre ressurser fra for eksempel påtalemyndigheten, operasjonssentralen og analyseenheten, vil vi kunne få flere ressurser til å utføre politiets kjerneoppgaver, sier hun.

Vil kjempe

Ordfører i Balsfjord kommune, Ole-Johan Rødvei, reagerer på forslaget til kutt i polititjenestesteder.

Han sier til Nye Troms at han skal kjempe for å beholde lensmannskontoret i Balsfjord.

Positivt politi

Regionlensmannen i Balsfjord, Arnold Nilsen, sier til avisen at han er positiv til færre politidistrikter.

Heller ikke politimesteren i Troms politidistrikt, Ole B Sæverud, er fremmed for at noe må gjøres i Politi-Norge.

– Analysen viser at små desentraliserte enheter ikke er effektivt og at de ikke nødvendigvis leverer god kvalitet. Man må over en kritisk størrelse for å levere de polititjenestene som publikum forventer at vi skal levere, sier Sæverud til NRK.

– Hva er de store fordelene med en sammenslåing?

– Man får synergieffekter. Det gjør at man kan satse på strategisk analyse, forebygging, ha større fagmiljøer og jobbe mer med blant annet økonomisk kriminalitet. Ved å ha små distrikt og mange tjenestesteder, så finner man mye ressurser på å holde politikontorer åpne og til å betale husleie, framfor å levere polititjenester. Det er ikke bygninger som leverer polititjenester, det er politifolk som gjør det, avslutter politimesteren.

Ole B. Sæverud

Ole B. Sæverud mener noe bør gjøres med Politi-Norge.

Foto: Øystein Antonsen