Milliongjerdet må flyttes én centimeter

I et møte i Kirkenes i dag ble norske myndigheter enige om at deler av det 200 meter lange grensegjerdet på Storskog må flyttes.

Grensegjerdet Storskog

Politiet var forrige torsdag på befaring på Storskog for å se om grensegjerdet er satt opp i strid med avtaler med Russland.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Politiet skylder på myr og fuktig jord – og feilplasserte grensestolper.

Prislappen for gjerdet er allerede fire millioner kroner. Nå skal deler av gjerdet tas ned og flyttes mellom én og femten centimeter.

– Vi har nå fått nye tekniske målinger og kommer derfor til å foreta en justering av den nedre delen av gjerdet, sier Robert Lalla, seniorrådgiver i grense- og utlendingsseksjonen i Politidirektoratet.

Robert Lalla

Robert Lalla, seniorrådgiver i Politidirektoratet.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Søndag kveld ble det kjent at deler av det 200 meter lange grensegjerdet på Storskog kunne vært satt opp i strid med Norges avtaler med Russland:

I overenskomsten, som regulerer den 196 kilometer lange riksgrensen mellom Norge og Russland, heter det at det ikke er lov å bygge noen ting i en fire meter brei grensegate som strekker seg på hver side av selve grenselinjen.

Må flyttes noen centimeter

Denne uken har ulike etater i den norske stat jobbet på spreng for å forsøke å finne ut hva som er gått galt – og hvordan dette kunne rettes opp.

I et møte i Kirkenes torsdag er alle enige om at deler av gjerdet må flyttes. Noen steder opp til 15 centimeter, andre steder kun én til to centimeter, sier Lalla.

Etatene også enige om at det kun er Politidirektoratet som skal uttalte seg om gjerdet.

– Hvordan er det mulig å sette opp gjerdet feil?

– Det er en kombinasjon av ulike faktorer. En ting er posisjonen til grensestolpene. Så har vi dårlig grunn der oppe. Det er mye fuktighet i bakken, mye myr og det kan bli forskyvninger. De fleste steder er det snakk om justeringer på én til to centimeter. Gjerdet kan skyve seg litt når en fyller i, men det vanskelig å peke på én faktor for å forklare dette.

– Burde ikke dere tatt høyde for dette da dere bygget gjerdet og satt det lenger bak?

– Nja, de aller fleste steder står jo gjerdet riktig.

– Hvem sitt ansvar er det at gjerdet er satt opp feil?

– Ut ifra det jeg sa er dette en kombinasjon av ulike faktorer. Vi har ikke brukt tid på å fordele skyld eller ansvar. Vi har kun konstatert fakta og blitt enige om hvor grensa skal gå, sier Lalla.

Storskog grensestasjon

Det 200 meter lange og 3,5 meter høye grensegjerdet på Storskog skal etter planen sluttføres innen midten av oktober.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Har ikke oversikt over kostnaden

Politidirektoratet har ikke oversikten over hvor mye grenseglippen vil koste i kroner og øre, men allerede er prislappen på gjerdet på fire millioner kroner.

– Det har vi ikke finregnet på. Det er snakk om at gjerdet vil bli to-tre dager forsinket. Dette vil nok ikke bli en stor ekstrakostnad, sier han.

– Kan du nå garantere at hele dette gjerdet er satt opp i tråd med overenskomsten mellom Norge og Russland?

– Det er det som er formålet med kontrollmålingen – å ha en grensegate på fire meter fra grenselinjen der det ikke er bygget noen ting, sier Lalla.

Vil ikke kommentere Russland-utspill

Han ønsker ikke å kommentere utspillet fra den russiske amabssaden som i går stilte seg spørrende til hvorfor Norge velger å bygge et gjerde på Storskog.

– Vi forholder oss til at det er vedtatt å bygge et gjerde. Så kan andre uttale seg om de forstår det eller ikke. Vi har ikke noen formening om dette.

– Burde dette vært unngått?

– I og med at dette ikke var en bevisst handling… Men selvfølgelig ville det vært best om dette var unngått, sier Lalla.

Finnmarks storstingsrepresentant for Sv Kirsti Bergstø betegner situasjonen som pinlig:

– Det er stor forskjell på å bygge et gjerde mot Russland og nærmest i Russland. Jeg synes man skal bruke denne hendelsen som en anledning til å rive ned hele gjerdet og få det bort en gang for alle. Så kan vi heller bruke de ressursene som finnes på å bygge en ny grensestasjon for det trenger vi faktisk på Storskog, sier Bergstø.