Tenåring mistenkes for å ha brent ned tre bofellesskap i år

Politiet antar at barnevernsinstitusjon i Alta som onsdag ble totalskadd i brann, er påsatt. Brannen settes i sammenheng med to lignende branner i Molde tidligere i år.

Brann Aleris Alta

ÅSTED: Politiet har sperret av branntomta i Mathisdalen i Alta kommune, etter brannen sist onsdag. Ifølge politiet antar man at brannen er påsatt. Fire personer reddet seg ut av boligen som tilhører barnevernsistitusjonen Aleris. Tenåringen som var under barnevernets varetekt er siktet for to andre branner i Molde tidligere i år.

Foto: Stian Strøm / NRK

Fire personer reddet seg ut av bofellesskapet til Aleris i Alta kommune, da boligen ble totalskadd i brann. Tre av personene var ansatt ved institusjonen, mens den fjerde personen var en tenåring i barnevernets varetekt. Til Romsdals Budstikke forteller lensmann Svein Tore Nilsen i Alta at politiet har en teori om brannårsaken.

– Vi antar at det er påtent, men vi må uansett sikre spor, sier Nilsen.

Mulig sammenheng med branner i Molde

Brann Mathisdalen Aleris

BRANNTOMT: Boligen i Alta kommune ble totalskadd i brannen.

Foto: Stian Strøm / NRK

Tidligere i år opplevde den private­ barnevernsinstitusjonen Aleris to lignende branner. I Februar og april ble to av bofellesskapene i Molde totalskadd i brann.

Lensmannen i Alta sier til Romsdals Budstikke at politiet i Finnmark kjenner til Aleris-brannene i Møre og Romsdal og at man ikke utelukker en sammenheng mellom brannene i Molde og brannen i Alta.

Politiets jurist i saken ved Alta lensmannskontor bekrefter dette også til NRK, men at saken fremdeles er under etterforskning.

Tenåringen som nå er i politiets søkelys i Finnmark, er siktet etter brannene i Molde.

Boligen tilhørende et bofellesskap i Mathisdalen er fullstendig overtent.

BRANN: Det var sent onsdag kveld den 5. oktober at samtlige nødetater rykket ut til brannen i barnevernsinstitusjonen Aleris sitt bofellesskap i Mathisdalen i Alta kommune.

Foto: Stian Strøm / NRK

Kritikk mot barnevernet

NRK har foreløpig ikke kommet i kontakt med tenåringens advokat, som for tiden er på ferie. Til Romsdals Budstikke sier advokaten følgende:

– Vi arbeider for å få et nytt vedtak som er mer i tråd med klientens ønske og behov. Det er tydelig at det tilbudet barnevernet har gitt så langt ikke fungerer, sier tenåringens advokat til avisa.

Regiondirektør i Aleris Nord, Håkon Melseth, ønsker ikke å kommentere spørsmål angående tenåringen som onsdag befant seg i bofellesskapet i Alta. Det på grunn av taushetsplikten. Han sier imidlertid at de tar alle episoder med brann svært alvorlig.

Regiondirektør Håkon Melseth i Aleris

FULGT RUTINER: Regiondirektør i Aleris, Håkon Melseth, sier barnevernsinstitusjonen har gode rutiner når det oppstår brann.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Vi er ydmyk for de situasjonen som oppstår i henhold til brann og tar det alvorlig. Etter enhver brann setter vi ytterligere fokus på dette i hele organisasjonen. Vi har regelmessig brannøvelser ved å drille personell så godt som mulig når slike situasjoner oppstår, sier Melseth.

Han legger også til at personalet ved bofellesskapet som brant i Alta onsdag fulgte alle rutiner.

Kan være for syk til å straffes

Ifølge Romsdals Budstikke er tenåringen siktet, etter brannene i Molde. Tenåringen blir nå vurdert av psykiatrisk sakkyndige for å se om vedkommende er strafferettslig tilregnelighet.

Etter brannen i Molde i april ble tenåringen tvangsinnlagt på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Ålesund, fordi legevakta mente tenåringen var for syk. Det vil bli tatt ut en eventuell påtale mot tenåringen, etter at den psykiastrisk sakkyndige har gjort sin vurdering.

Brann i Årølia i Molde

BRANN I MOLDE: Tidligere i år ble to bofellesskap tilhørende Aleris i Molde totalskadd i brann, som her i Årølia i april.

Foto: Roar Strøm / NRK