Politiet aksjonerte mot 140 bedrifter i Tromsø

Politiet hadde en rekke kontroller for å sjekke arbeidslivskriminalitet i Tromsø tirsdag og onsdag.

Tromsø politistasjon

Det er avdekket ulike forhold fra alle kontrolletatene, og det videre arbeidet vil kunne avdekke flere straffbare forhold, sier sjef for grense- og utlendingsseksjonen i Troms politidistrikt, Per Øyvind Skogmo.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Vi har pågrepet fire utenlandske borgere uten arbeidstillatelse, mistenkt for ulovlig arbeid. I tillegg er en person mistenkt for å ha jobbet mer enn tillatt, sier politioverbetjent og sjef for grense- og utlendingsseksjonen i Troms politidistrikt, Per Øyvind Skogmo.

Av de fem er fire kvinner og en mann.

Storkontrollen var et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Kemneren, Arbeidstilsynet og NAV Kontroll. De foretok tirsdag kveld og onsdag formiddag over 140 kontroller i Tromsø.

De sjekket blant andre serveringssteder, frisører, renhold, bilpleie, bygg- og anlegg og massasjeinstitutter.

Formålet har vært å avdekke mulig arbeidslivskriminalitet, og det er blant annet avdekket:

  • mistanke om ulovlig arbeid
  • trygdesvindel
  • tatt beslag i 75.000 kroner til dekning av forfalte krav
  • 25 personer var ikke oppført i personallister
  • avvik, inkludert stans i bruk av farlige maskiner
  • brudd på bestemmelser om minstelønn
per øyvind skogmo

Politioverbetjent og sjef for grense- og utlendingsseksjonen i Troms politidistrikt, Per Øyvind Skogmo.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Flere straffbare forhold

– Ulovlig arbeid er alvorlig arbeidslivskriminalitet, som blant annet er i strid med utlendingsloven. Det kan bidra til unndragelse av skatter og avgifter, undergrave velferdsordninger og bidra til at arbeidsmiljø og sikkerhet ikke blir ivaretatt på en forsvarlig måte, sier Skogmo.

– Vi er i en tidlig fase av etterforskningen og vil jobbe videre med dette i tiden som kommer. Det er avdekket ulike forhold fra alle kontrolletatene, og det videre arbeidet vil kunne avdekke flere straffbare forhold.

Aksjonen nedslående

Skatteetaten avdekket at et titalls virksomheter fakturerte sine varer/tjenester med moms, men uten å være registrert i merverdiavgiftsregisteret, og uten å rapportere omsetningen inn til Skatteetaten.

Dette er svært alvorlig og flere av virksomhetene blir nå gjenstand for utvidet kontroll der også anmeldelser vil bli vurdert.

– For Skatteetaten er resultatet av denne aksjonen nedslående og viser med all tydelighet et behov for å intensivere kontrollinnsatsen fremover, sier avdelingsdirektør for Skattekrim Stein B. Ringseth.

Brudd på regler om minstelønn

NAV har så langt 11 saker som skal undersøkes nærmere for trygdesvindel.

– Trygdesvindel kan skje i kombinasjon med annen kriminalitet i arbeidslivet. Når en virksomhet lovstridig forsøker å redusere utgiftene sine, fører dette til konkurransevridning. Samarbeid mellom offentlige etater er derfor viktig for å avdekke denne type kriminalitet, sier avdelingsdirektør i NAV Kontroll nord, Jannike Syse.

– Arbeidstilsynet har avdekket brudd på reglene om minstelønn, samt vesentlige brudd som har medført både stans i bruk av maskiner og pålegg om oppfølging. Også for dårlig opplæring og håndtering av farlige kjemikalier og maskiner, samt manglende id-kort, sier tilsynsleder Johan Furebotten i Arbeidstilsynet.

Det vurderes videre oppfølging.

– Det er både interessant og beklagelig med såpass alvorlige funn, hos relativt få bedrifter som arbeidstilsynet har kontrollert i denne aksjonen. Mange arbeidsgivere har behov for å skjerpe seg, sier Furebotten.