Polhavet kan være isfritt om ti år

Issmeltingen i polhavet er langt mer dramatisk enn tidligere antatt, viser ny forskning fra Norsk Polarinstitutt.

Is i arktiske strøk

Drivisen i Arktis smelter langt raskere enn antatt, viser nye målinger.

Foto: Sylvi inez Lijegren / NRK

Nye undervannsmålinger viser nå at nedsmeltingen av drivisen i Arktis går langt raskere enn man hittil har visst.

Det er Norsk Polarinstitutt som står bak de oppsiktsvekkende målingene.

Ved hjelp av et modifisert ekkolodd som står på havbunnen og måler tykkelsen på isen som driver forbi, har forskerne fått presise målinger av isforholdene.

Kan være borte om ti år

Til nå har man trodd at områdene vil være isfri om sommeren om 50 til 100 år. Dette synet må nå revurderes.

For resultatene av de nye målingene bekrefter at drivisen smelter i rekordfart, sier oseanograf Edmond Hansen ved Norsk Polarinstitutt.

Den virkelig tykke isen har blitt mer eller mindre borte i forhold til 1990- tallet. Ut fra det vi nå ser, vil jeg vil ikke bli overrasket om drivisen er borte på sommertid om ti år, sier Hansen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Video Issmelting Arktis

VIDEO: Drivisen forsvinner, konkluderer Norsk Polarinstitutt.

Flerårsisen blir tynnere

Ved årtusenskiftet trodde forskere at polhavet vile være isfritt på sommeren i 2070. Men bare noen år senere var estimatet endret til 2030. De nye målingene viser at smeltinga er enda mer dramatisk.

Vi ser at tykkelsen på flerårsisen som overlever flere smeltesesonger i polhavet, er så lav at den nærmer seg tykkelsen på førsteårsisen. Dermed er vi nært det punktet hvor flerårsisen kan smelte bort i løpet av en sommer, hvis forholdene ligger til rette for det, sier oseanograf Edmond Hansen.

Ekstremt dramatisk

Erik Solheim

- Ekstremt dramatisk, sier miljøvernminister Erik Solheim.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Miljøvernminister Erik Solheim har lenge vært bekymret for den økte issmeltinga i Arktis. Bekymringen blir ikke mindre av de nye målingene fra Norsk Polarinstitutt.

– Dette er ekstremt dramatisk. Det er jo åpenbart at vi ser endringer i polisen med det blotte øye nå. Vi tror derfor at smeltingen går veldig fort, og det vil få store konsekvenser for isbjørner, hvalross, fisk og fugleliv, sier ministeren til NRK.

Solheim sier han er særlig bekymret for den selvforsterkende effekten av issmeltingen.

– Når det blir mindre is, reflekteres mindre lys tilbake til verdensrommet, og havet blir stadig varmere, sier Solheim.