Planlegger spektakulær uteplass på Polaria

Bygget som huser opplevelsessenteret Polaria skal selges. Polaria-stiftelsen er blant de interesserte kjøperne, og har store planer dersom de vinner budrunden.

Polaria

Slik kan uteområdet der man kan se på at selene mates se ut. Polaria-stiftelsen vil ha området ferdig i 2020 dersom de vinner budrunden.

Foto: JAF arkitektkontor

– Det er flere besøkende enn det er kapasitet til. Vi ønsker å bygge ut slik at bygget er dimensjonert for det besøket vi har, sier Geir Stokke, daglig leder i Polaria.

Det er Statsbygg som har fått i oppgave av Kommunaldepartementet om å selge bygningen, som huser opplevelsessenteret og museet Polaria.

geir stokke

Geir Stokke, daglig leder av Polaria, har planene klare dersom han og stiftelsen vinner budrunden.

Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

I dag eier Polaria-stiftelsen alle utstillingene, men Stokke mener det er en utfordring at de ikke eier selve bygget.

– Det skaper jo hindringer for oss når noen andre eier bygget. Det er som når man leier en leilighet. Man eier møblene, men ikke «hardwaren», altså selve hovedbygget med alt som stod der fra før av.

Arktisk interesse

Stiftelsen Polaria har planene klare dersom de vinner budrunden. Forbedringene skal legge til rette for den økende interessen i de arktiske områdene, bedre dyrevelferd samt tilbud til besøkende.

– Det er flere og flere som forsker på de arktiske områdene. Da er det også mer og mer som kan formidles om det, og det kan vi få til ved å frigjøre rom til nye utstillinger, sier Stokke.

Derfor ønsker han at nye Polaria vil kunne tilby gode klasseromsfasiliteter, som kan gi undervisning til studenter og elever.

I tillegg planlegges det å gi bedre plass til selene. Stokke ser muligheter for å hente inn andre typer seler som finnes i de arktiske områdene.

Spisende sel

Selmating på Polaria. Med utbyggingen vil antall tilskuere kunne økes fra 50 til 500.

Foto: Karen Marie Berg/NRK

For besøkendes del er det også planlagt forbedringer. I dag er det kun plass nok til at mellom 50 og 60 personer kan få se på når selene mates. Med utbyggingen ønsker Stokke å flytte selbassenget ut på utsiden, der det også skal være sitteplasser til 500 stykker.

– Hvis salget går i orden, og vi kan overta bygget nå i år, så går vi i gang umiddelbart med finansiering av bygget. Da er målsettingen av vi skal ha nye Polaria klar i 2020, forteller han.

Åpen budrunde

I løpet av få uker er det planlagt at bygget skal legges ut til salgs på det internasjonale markedet.

– Det er et spesielt og flott bygg, og det samme gjelder beliggenheten, så jeg tror mange vil melde sin interesse, sier avdelingsdirektør i Statsbygg, Margrethe Fløystad.

Polaria

Slik kan Polaria se ut dersom Polaria-stiftelsen kjøper bygget.

Foto: JAF Arkitektkontor

Det er en åpen budrunde, så alle har mulighet til å melde sin interesse for eiendommen.

– Stiftelsen Polaria har tinglyst at det ikke kan skje endringer når det gjelder hva bygningen brukes til, uten at Polaria godkjenner det. En som er interessert i tomta vil nok ikke ha noen interesse i å kjøpe et bygg når det uansett er vi som bestemmer hva det brukes tid, sier Stokke.