Hopp til innhold

Svalbard får sine første tollere – skal hindre at varer ender opp i Russland

Regjeringen vil endre tolloven som en følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. – Vi vil unngå at Svalbard blir brukt som havn for å ta inn varer til Russland, sier finansministeren.

Longyearbyen flyplass.

Idag er det ingen tollkontroll ved ankomst til Longyearbyen. 1. mai endres dette.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Reisende til Svalbard vil fra mai av møte på tollere ved ankomst til Longyearbyen.

Det var regjeringen som før helga vedtok å endre tolloven på grunn av krigen i Ukraina.

«I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i, haster det å få kontroll med varer som føres inn til og ut fra Svalbard for å hindre at Svalbard brukes til omgåelse av sanksjons- og eksportkontroll-regelverket», heter det i lovforslaget, som fredag ble vedtatt av Kongen i statsråd.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ha bredt forlik om krisepakka om Ukraina-krigen.

​​​​​​​Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: Kristian Skårdalsmo

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum bekrefter overfor NRK at tolloven nå også blir innført på Svalbard.

– Det er en direkte konsekvens av det som skjer rundt oss. Vi ser etter eventuelle smutthull for å unngå at Svalbard blir brukt som havn for å ta inn varer til Russland, sier Vedum.

Fram til nå har Svalbard vært unntatt tolloven. Dermed har ikke Tolletaten ført kontroll med varer som føres inn og ut av øygruppa. Det blir det nå en endring på.

«I den akutte situasjonen vi nå er i, handler det om å få stasjonert tollere på Svalbard så raskt som mulig, med de nødvendige verktøy for å drive vareførselskontroll», skriver Finansdepartementet i lovforslaget.

Les også Krigen i Ukraina kan utsette energiomstilling i Longyearbyen

Arild Olsen, longyearbyen lokalstyre

Følger opp internasjonale sanksjoner

Det er siden slutten av februar innført en rekke internasjonale sanksjoner mot Russland.

Blant annet er luftrommet over Norge, EU og Storbritannia stengt for russiske fly. I tillegg er flere russiske banker stengt ute fra betalingssystemet Swift. I tillegg er det innført forbud mot å eksportere en lang rekke varer til Russland.

– Det handler om å følge opp de internasjonale sanksjonene, sier Vedum.

Allerede 1. mai skal Tolletaten være i gang med kontrollene på Svalbard.

Svalbard lufthavn

Svalbard lufthavn

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Etableringen av tolltjenesten vil koste rundt 12 millioner kroner, og Tolletaten vil derfor bli tilført ekstra ressurser.

Ifølge lovforslaget vil Tolletatens tilstedeværelse på Svalbard kun være av det midlertidige slaget, selv om lovforslaget ikke nevner en spesifikk sluttdato.

Lokalstyreleder i Longyearbyen lokalstyre, Arild Olsen (Ap) ser i utgangspunktet positivt på de foreslåtte endringene i tolloven.

Arild Olsen

Lokalstyreleder Arild Olsen.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Det er en bra myndighetsutøvelse av Norge at man faktisk får på plass et ordentlig tollregime på Svalbard. Enhver nasjon må ha kontroll på varer og gods som går ut og inn, sier han.

Ifølge Olsen oppleves tollbehandlingen på fastlandet til tider som en hemsko for reisende til og fra Svalbard. Blant annet har det vært utfordringer med inn- og utførsel av varer mellom Svalbard og fastlandet.

– Dette vil gjøre det lettere å være innbygger i Longyearbyen, sier Olsen.

Les også Han er en av få nordmenn som fortsatt har kontakt med russiske myndigheter

Lars Fause

Kontrollene i gang 1. mai

Tolletaten bekrefter overfor NRK at den har fått arbeidsordre fra Finansdepartementet om å starte arbeidet med å etablere en tolltjeneste på Svalbard.

Tolletaten er i gang med forberedelsene til etablering av tollkontroll på Svalbard. Som forutsatt i proposisjonen tar vi sikte på å etablere tilstedeværelse og dermed evne til tollkontroll på Svalbard fra 1. mai i år, sier tolldirektør Øystein Børmer.

NRK har vært i kontakt med det russiske generalkonsulatet i Barentsburg. Generalkonsul Sergey Gushchin sier han ikke ønsker å kommentere saken på dette tidspunkt.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Håkon Haldorsen sitter på panseret på Opelen sin rett utenfor Opel fabrikken i Frankfurt, Tyskland.

Håkons eventyr: Fra Alta til Marokko i en veteranbil

Brannhelikopter slipper vann over terreng i Brumunddal.

Setter to helikoptre i beredskap i Nord-Norge

JRDshsGid-k

Regjeringen vil stoppe spionasje mot Forsvaret - kan tvangskjøpe eiendommer