Planlegger å sprenge ved helleristningsfelt

Oljeomlastningsselskap har planer om å sprenge fjell og bygge fjellhaller i nærheten av hellesristningsfeltet som nettopp er oppdaget på Tømmerneset i Sør-Varanger. – Dette må undersøkes nærmere, sier vernemyndighetene.

Her skal det bli fortøyningskai

Arne Ramstad, utbyggingsdirektør i Norterminal, peker på Gamneset der de skal bygge fortøyningskai.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Norterminal skal bygge oljeterminal i Sør-Varanger og har planer om å bygge fjellhaller i nærheten av helleristningsfeltet på Tømmerneset. Gamneset vil være den ytterste delen, hvor det vil ligge en kai for tøyning av skip.

– Vi er i hvert fall innstilt på å ta hensyn til dette funnet og så får vi diskutere videre med riksantikvar, fylkesmyndigheter og kommunale myndigheter om hvordan vi skal håndtere dette videre i prosessen. Men som sagt så er funnet gjort på et tidlig tidspunkt, så vi har mulighet for å tilpasse oss, sier Arne Ramstad, utbyggingsdirektør i Norterminal.

Det var mandag i forrige uke at helleristninger som anslås å være 7000 år gamle ble funnet på Tømmerneset i Øst-Finnmark. Funnet betegnes som sensasjonelt, og sammenliknes med de verdenskjente helleristningene i Alta.

arkeolog peker på helleristningsfelt. viser dyr. intervju Arkeolog.mer helleristninger med lommelykt. intervju utbyggingsdirektør i Norterminal. div utgravinger, intervju Sven Tage Domaas fylkes kulturminnesjef. oversiktsbilde av Gamneset intervju Norterminal forts

– Må undersøkes

Det historiske funnet er gjort i forbindelse med utgravinger som gjøres av en steinalderboplass og en samisk gammetufte i forkant av at Norterminal skal sette i gang med bygging av en oljeomlastingsterminal.

Norterminal har ikke fått stopp ordre, men vernemyndighetene krever at hele området må undersøkes og utredes.

Stein Tage Domaas

Kulturminnesjefen i Finnmark, Stein Tage Domaas, vil vurdere konsekvensene av videre arbeid på området rundt helleristningene.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Sånn som vi vurderer det nå så betyr det ikke stopp. Det betyr bare at det er en ytterligere faktor som må sjekkes ut. Blant annet er det snakk om sprenging og fjellhaller, og hva slags mulige konsekvenser det vil ha, sier kulturminnesjefen i Finnmark, Stein Tage Domaas.

Det er opp til Riksantikvaren og avgjøre hva som skal skje videre, men de vil først se på saken og vurdere om det skal legges mer ressurser i å lete etter mer. ​

Kan finne mer

Til nå har arkeologene funnet 20 figurer som kan ha stor historisk betydning. Arkeolog Jan Magne Gjerde ved Universitetet i Oslo har i mange år jobbet med helleristningene i Alta. Han mener det nå er store muligheter for å gjøre flere funn i hele Varanger.

– Jeg tror nok dette her mest sannsynlig er det første av flere i Varanger-området, for det er såpass stor aktivitet i steinalderen, at det har forbauset oss litt at det ikke har blitt funnet helleristninger i det området før, sier Gjerde.

Arne Ramstad

Arne Ramstad, utbyggingsdirektør i Norterminal.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Utbyggeren må selv ta ekstraregninga både for kartleggingen og sikringen av bergkunsten.

– Det må i så fall være at vi legger anlegget på en slik måte at stedet funnet befinner seg i ikke blir berørt. Men det er litt tidlig å konkludere med det nå, når vi ikke helt vet omfanget av funnet og hva situasjonen vil være videre, sier Ramstad i Norterminal.

LES OGSÅ: Slik kan du finne helleristninger

LES OGSÅ: Inviterer til oljedialog om kulturskatt