Hopp til innhold

Planer om nytt filetanlegg i Norge er lagt på is

Findus vil ikke etablere seg med ny fabrikk i Norge. Dermed er planene om et nytt filetanlegg i Mehamn avblåst.

Mehamn

Mehamn var en av plassene Findus vurderte som egnet for deres nye filetanlegg. Nå er de planene lagt på is.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det bekrefter Administrerende direktør Jørn-Gunnar Jacobsen i Findus til NRK.

Selskapet har sett på flere steder langs kysten av Nord-Norge når de nå skal bygge verdens mest moderne filetanlegg. Blant annet har de vurdert det tidligere bygget til Norway Seafoods i Mehamn, men dette blir det ikke noe av.

Jørn-Gunnar Jacobsen

Direktør Jørn Gunnar Jacobsen i Findus sier de vil gå for en samproduksjon med en allerede eksisterende produsent av fisk. I deres lokaler vil Findus pakke sine produkter klar for butikksalg.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Vi har vurdert flere alternativer i denne saken. Det ene var å kjøpe et anlegg og etablere egen virksomhet. Det andre alternativet som vi har sett på og som vi nå ser videre på er samproduksjon med en eksisterende leverandør på fiskesiden.

For stor risiko

Jacobsen sier det å etablere anlegg for å drive egen virksomhet har for stor kostnadsramme og det er for stor usikkerheten rundt råstoffleveransen.

– Det som gjør at det er risikabelt er at vi er helt avhengig av å produsere et visst antall volum til dagligvare. Vi kan ikke komme i en situasjon der vi ikke kan levere. Kontinuerlig tilgang på råstoff er helt avgjørende for oss.

– Er det ikke tilgang på nok råstoff langs kysten av Troms og Finnmark?

– Jo, det kan man godt si. Spørsmålet er om man skal basere seg på ferskt eller frossent. Du får alltid tak i råstoffet du vil hvis du betaler for det. Vi er i konkurranse hver eneste dag med leverandører som eier godt inn i verdikjeden. Tilgangen på rimelig råstoff er like viktig som tilstrekkelig.

Ordfører i Gamvik kommune Trond Einar Olaussen synes det er synd at Findus ikke vil etablere seg i Finnmark og Mehamn. Samtidig har han forståelse for begrunnelsen.

Trond Einar Olaussen

Ordfører i Gamvik kommune Trond Einar Olaussen sier de har hatt god dialog med Findus underveis. At de nå har valgt en annen løsning synes han er synd, men forståelig.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Dette viser hvor viktig det er at myndighetene får på plass leveringsforpliktelsene. Slik kan vi sikre arbeidsplasser langs kysten av Nord-Norge. Vi må ikke baserer oss på å være råstoffleverandør for å sikre arbeidsplasser i Kina og andre lavkostland.

Hadde troen på lønnsomhet i Finnmark

Findus flyttet hvitfiskproduksjonen bort fra Hammerfest i 2002. For 12 år siden ble den lokalisert i Kina. Da NRK snakket med Jacobsen i desember 2015 var han klar på at det ville være lønnsomt og etablere seg i Norge, spesielt i Finnmark.

– Vi har lengst sesong på torsk i Finnmark, så sånn sett er dét absolutt noe som taler for å flytte dit. Men det er mange måter man kan løse det på. For eksempel har Lerøy etablert foredlingsprosessen sin i Oslo. De henter inn fisken og sender den til hovedstaden, sier han.

Nå har de imidlertid besluttet og ikke gå videre med disse planene. To alternativer vurderes og begge betyr et samarbeid med en allerede eksisterende produsent med råstofftilgang. Selv om de legger bort planene om en ny etablering ønsker selskapet og etablere seg i nord.

– De vi er i dialog med i dag er alle plassert i Troms og Finnmark. Vi kan fortsatt bidra med verdiskapning i disse fylkene med løsningen vi nå har valgt, sier Jacobsen.

For Olaussen har det kommet noe godt ut av prosessen.

– Vi har klart å løfte Gamvik kommune som en fiskerikommune i Finnmark. Om Findus nå trekker seg så jobber vi videre med å få andre etableringer på plass i kommunen.