Brannmannskap fortviler over regler - frykter de ikke kan hjelpe flypassasjerer ved en brann

Flygerforbundet, LO og NTL er bekymret over hvordan reglene om røykdykkerkompetanse tolkes. Avinor og Luftfartstilsynet mener dagens ordning er forsvarlig.

Et Widerøe-fly landet på Flesland i 2012 etter indikasjon på motorbrann.

Dette flyet fra Widerøe ble i 2012 skumlagt på Flesland etter indikasjon på motorbrann. Piloter, kabinansatte og brannmannskaper på flyplassene frykter for konsekvensene dersom det skulle oppstå brann i fly.

Foto: Remi Bøe Presttun / NTB scanpix

– Jeg får for guds skyld håpe at det ikke skjer en hendelse hvor røykdykkere på norske flyplasser blir stående utenfor flykroppen og må høre barn og gamle skrike der inne fordi de ikke kommer seg ut, sier forbundssekretær i NTL, Tor Erik Granum til NRK.

I 2016 byttet norske flyplasser til et felles regelverk for Europa.

Derfor ble tidligere krav om at man må ha røykdykkerkompetanse for å jobbe i Avinors branntjeneste kuttet. Det vekker sterke reaksjoner hos flygere, kabinansatte og brannmannskap.

LO Luftfart sendte nylig et brev til Luftfartstilsynet for å advare om konsekvensene.

De mener det kan ende i katastrofe om ikke endringer blir gjort.

– Redningstjenesten finnes ikke

Granum i NTL mener Avinor har vært lite villig til å gjøre endringer.

– Ønsket om innsparing blir prioritert høyere enn opprettholdelse av et høyt sikkerhetsnivå, hevder han.

NTL representerer flere ansatte i Avinors brann og redningstjeneste.

– Det har vært en vanvittig frustrasjon blant redningsmannskapene på flyplassene om at situasjonen er som den er.

Han sier at verst tenkelig er om det begynner å brenne i et fly på en flyplass. Om det er mennesker som ikke kommer seg ut, bryter redningspersonell Avinors regelverk hvis de går inn for å hjelpe, mener han.

– De kan stå på utsiden å sprute på flyet med vann. Men det er jo en slokketjeneste. Redningstjenesten finnes ikke, hevder han.

– Det som er krevende hvis en sånn situasjon skulle oppstå, appellerer man til samvittigheten til røkdykkerne som vil bli stående på utsiden. De kommer ikke til å bli stående. De kommer til å gå inn.

Mener dagens ordning er forsvarlig

Henning Tennes i Luftfartstilsynet mener at brannsikkerheten er ivaretatt på norske flyplasser. Han mener det felleseuropeiske regelverket ikke krever røykdykkertjeneste.

– Besetningen trener jevnlig på bruk av det verneutstyr og de slokkemidler som er om bord. Dette er primært ment å brukes ved mindre hendelser om bord og vil naturlig nok ha noe begrenset effekt ved et større havari, skriver han i en e-post.

Også Avinor mener dagens ordning er forsvarlig. I en e-post til NRK skriver Avinor:

«Avinors brann- og redningsberedskap skal håndtere luftfartshendelser, slik som slokking av brann i et luftfartøy. Mannskapene på norske flyplasser er opplært, utstyrt og trent i henhold til det felleseuropeiske regelverket EASA 139/2014. Prinsippet for innsats er slukking av en eventuell brann, og deretter entring av luftfartøyet dersom det er forsvarlig. Entring gjøres da med personlig verneutstyr og fullstendig åndedrettsvern. Røykdykkertjeneste er et særnorsk begrep som benyttes ved bygningsbrann.»

– Mannskapet er ofte de som skades

Yngve Carlsen er pilot og leder av Norsk Flygerforbund for yrkesflygere.

Han forteller at flere av hans kollegaer er overrasket over det de mener er manglende røykdykkerkompetanse.

Yngve Carlsen, forbundsleder, Norsk Flygerforbund

Yngve Carlsen mener det bør være røykdykkerkompetanse på alle flyplasser som håndterer større passasjerfly.

Foto: Privat

– Jeg tror nok at alle medlemmene som jeg representerer forventer at dette er på plass.

Han er sterkt bekymret over Avinors tolkning av regelverket. Han sier det kan føre til at redningsarbeidet blir overlatt til kapteinen og kabinansatte alene.

– Det er klart det blir en ganske håpløs oppgave. Hvis det ikke er mulig å få assistanse fra utsiden, fra brann og redningspersonell, som i mine øyne bør ha kompetanse, være trent på og ha utstyret til å utføre røykdykking.

– Vi ser det som et tap av tid

Varabrannsjef i Tromsø, Kaj Christiansen mener røykdykkerkompetanse er nødvendig på norske flyplasser.

Kaj Christiansen, innsatsleder Tromsø brann og redning

Kaj Christiansen sier at det viktigste er å få ut passasjerer og besetning hvis det begynner å brenne i et fly. Derfor vil det være en fordel at Avinor har rikelig med røykdykkere tilgjengelig på flyplasser.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Fordelen med at Avinor har røykdykkere som er stasjonert på flyplassen, er at de er veldig raskt ute ved objektet som er utsatt for brann. Vi kan fort bruke både 5 og 8 minutter i innsatstid før vi er ved lufthavna, sier han.