Pilot hadde 2,29 i promille etter nødlanding med helikopter – ble frifunnet

Retten trodde på pilotens forklaring om at han drakk først etter at helikopteret han førte styrtet.

Helikopteret i Reisadalen

Her i Reisadalen i Nord-Troms nødlandet mannen helikopteret etter en såkalt vortex

Foto: Nordreisa & Kvænangen lensmannskontor

Den svenske helikopterpiloten som var tiltalt for å ha fløyet med 2,29 i promille, og for å ha drukket alkohol etter en nødlanding i Reisadalen i august fjor, er i Nord Troms tingrett frifunnet for begge forholdene.

I utgangspunktet er det ulovlig å nye alkohol de første seks timene etter en ulykke om det kan bli etterforskning etter ulykken, men retten har kommet til at tiltalte ikke «nøt» alkohol.

Den svenske helikopterpiloten forklarte i retten at han drakk en halv flaske Jägermeister fordi han hadde sterke ryggsmerter etter nødlandingen i fjor. Han sa at han ikke fant smertestillende medisiner i helikopteret. Journalen fra sykehusoppholdet viser at mannen hadde brukket ryggvirvel som følge av den harde landingen.

Retten mener også at det er usansynlig at mannen kan ha fløyet helikopteret med så høy promille. De viser til at ingen ved Alta lufthavn reagerte på noe ved piloten da han ble fraktet ut til helikopteret, og mener sikkerhetsvaktene hadde merket om mannen skulle hatt en så høy promille.

Blodprøve av mannen ble tatt nesten fire timer etter ulykken, og viste da at han hadde 2,29 i promille.

Særnorsk regel

I rettsaken har flere av de ansatte i det svenske helikopterselskapet forklart seg. Ingen av de hevder å ha kjennskap til regelen i det norske luftfartsregelverket om at man ikke kan nyte alkohol før tidligst 6 timer etter en ulykke. Heller ikke piloten hevder å ha kjennskap til loven. Dette mener også tingretten er sansynlig, og at mannen dermed ikke kan straffes for å ha nydt alkohol etter ulykken.

I domsslutningen står det: «Retten kan ikke utelukke at tiltaltes forklaring er riktig. Hva gjelder den prinsipale tiltalen – at tiltalte skal ha ført helikopteret i alkoholpåvirket tilstand – bemerker retten at det er få holdepunkter i bevisførselen for at så var tilfellet. Hvis tiltalte hadde drukket før han startet flyvningen fra Alta, må han ha hatt en alkoholkonsentrasjon i blodet på om lag 3 promille mens han oppholdt seg på Alta lufthavn. Samtidig er det ingenting i bevisførselen som tilsier at sikkerhetspersonalet på Alta lufthavn reagerte på at tiltalte var beruset. Retten antar at disse hadde merket om tiltalte hadde en så høy alkoholpromille.»

Lettere skadet i nødlandingen

Mannen var alene i helikopteret og var på vei fra Alta til Kiruna da det i august i fjor måtte nødlande i Reisadalen i Nord-Troms.

Landingen var så hard at helikopteret fikk omfattende skader. Nødpeilesenderen ble også utløst, noe som gjorde at letemannskapene kort tid etter ulykken fant havaristen.

Piloten ble lettere skadet i nødlandingen og ble frakta til sykehuset i Tromsø for behandling. Der oppdaga legene at mannen hadde brudd i ryggvirvelen.

Helikopteret var av typen Eurocopter EC120 og var eid av svenske Kallax Flyg.

Havarikommisjonen undersøkte

Statens havarikommisjon har gjort en begrenset undersøkelse etter ulykken og har konkludert følgende:

«Den 15. august 2015 skulle helikopteret flys fra Alta til Kiruna. Det var visuelle flyforhold og sørøstlig vind. Da helikopteret nærmet seg Reisadalen utførte flygeren en høyresving, og da helikopteret kom til en nordvestlig kurs tapte det høyde selv om fartøysjef trakk i kollektivspaken. Helikopteret sank vertikalt, landet hardt og ble stående på understellet. Helikopteret fikk omfattende skader. Flygeren fikk skader som medførte sykehusinnleggelse.»