Hopp til innhold

Petroleumstilsynet: Goliat-planer er ikke forsvarlige

ENI Norges planer om drift av Goliat-plattformen er ikke forsvarlige. Nå får selskapet fem dager på å fortelle hvordan de skal sikre forsvarlig drift.

Goliat

Goliat-plattformen utafor Hammerfest følges med argusøyne av Petroleumstilsynet etter en rekke kritikkverdige forhold.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Eni Norge driver Barentshavets første oljeplattform. Både under byggingen i Sør-Korea og etter at de begynte å pumpe olje opp av havbunnen i april i fjor har problemene vært mange.

– Vi er bekymret for ENI`s styring av virksomheten på Goliat-feltet og har nå gitt selskapet varsel om pålegg. Dette bygger både på enkeltfunn og en samlet vurdering av situasjonen, sier direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet.

Ifølge en pressemelding fra tilsynet i dag viser Myrvold til observasjoner fra pågående tilsyn om styring av risiko, tilsyn med styring av arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning.

Fem dagers frist

ENI Norge får nå konkret pålegg om å:

  • Revurdere planer, prioritering og bruk av ressurser for å sikre en forsvarlig ferdigstillelse og drift på Goliat.
  • Frist innen 17. januar med å melde tilbake når revurderingen er unnagjort.

Direktør Inger Anda for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet forklarer at det er en totalvurdering av situasjonen på Goliat som ligger bak varselet.

Inger Anda

Direkør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet, Inger Anda.

Foto: Ptil

– ENI har vist en dårlig evne til å gjennomføre planer som har vært, og det har stadig kommer nye funn om svakheter, sier hun.

Anda avventer nå responsen fra ENI Norge og hva som skjer videre avhenger av hvordan det oljeselskapet svarer.

Anda karakterisere det tilsynet ber om som omfattende.

Tar alvorlig

Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i ENI Norge sier de tar både pålegget og rapporten fra Petroleumstilsynet på største alvor.

– Vi satte i gang et forbedringsprosjekt i høst der målet er å styrke organisasjonen – inkludert det tilsynet peker på. Dette har store deler av organisasjonen vært involvert i, sier Wulff.

Andreas Wulff

Kommunikasjonssjef Andreas Wulff i ENI Norge mener driften på Goliat er forsvarlig, men at de har organisatoriske utfordringer. Her fotografert på vei ut til Goliat-plattformen i havet utenfor Hammerfest.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Han forklarer at målet er å styrke sikkerhetskulturen i selskapet.

Wulff mener årsaken til at planene ikke er gode nok er at hele prosjekter har hatt ulike utfordringer.

– Derfor startet vi dette arbeidet i høst, men det er en lang vei å gå før vi er i mål. Vi har en plan som går ut dette år og inn i neste år, sier Wulff.

Han forsikrer om at driften på Goliat-plattformen ikke går på bekostning av sikkerheten.

– De tekniske forholdene på plattformen er forsvarlig, men så har vi en del å gå på når det gjelder det organisatoriske. Dog ser vi allerede at tiltak vi har satt i verk har ført til bedre og mer konstruktiv dialog blant annet med fagforeningene, sier Wulff.

Han sier tilsvaret til Petroleumstilsynet vil være klar i løpet av de fem dagene som de krever.