Hopp til innhold

Person utvist etter kontroll av turistselskap

En person er utvist av Utlendingsdirektoratet (UDI) etter en tverretatlig kontroll med et turistselskap i Troms tidligere denne måneden. Vedkommende hadde ikke arbeidstillatelse.

Personen som nå er utvist fra Norge er daglig leder av selskapet og har tatt imot uketurister i puljer fra Asia til et gjestehus i Troms. Hver person skal ha betalt cirka 16.000 kroner for turistoppholdet i Norge, opplyser politiet.

– Vedkommende har forlatt landet, sier avsnittsleder i Troms politidistrikt, Kenneth Henriksen til NRK.

Den utviste kan påklage vedtaket, og søke om å få komme tilbake.

Det var 22. mars at den tverretatlige kontrollen ble gjennomført av Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet i Tromsø. De avdekket at et taiwansk selskap som drev med turisme i Troms ikke har forholdt seg til lover og regler for oppholdstillatelse for arbeidstakere som er i Norge.

Virksomheten har før pandemien drevet i Troms. De hadde ifølge politiet et opphold under pandemien, og startet opp igjen i februar i år. Den utviste kom til Norge på samme tid.

Selve virksomheten kan fortsette.

– Selskapet vil i teorien kunne fortsette drifte med guider med de gruppene som de har i regionen, sier han.

Kontrollen oppsto som følge av kontrollen som ble gjennomført av flere etater torsdag 16. februar mot et malaysisk selskap på Ringvassøya, hvor tre personer ble utvist etter brudd på utlendingsloven.

Det er ikke sammenheng mellom selskapene eller personene, opplyser politiet.

– For oss er det interessant at modus virker å være lik fra begge disse kontrollene. De er begge utenlandske selskap som tar imot turister i Norge uten at man forholder seg til norske lover, og dermed har konkurransefortrinn ovenfor andre aktører i samme bransje, sier avsnittsleder i pressemeldinga.

Det tverretatlige a-krimsamarbeidet i Troms har over tid hatt fokus på opplevelsesbransjen.

– Vi ser at dette er en bransje med risiko for regelverksbrudd, og vi er opptatt av å få stanset de useriøse og kriminelle virksomhetene som opererer i denne bransjen, sier talsperson Dag Erik Lindquister på vegne av det tverretatlige a-krimsamarbeidet i Troms.

Henriksen sier til NRK at det er litt tidlig å si om det er et stort omfang rundt denne virksomheten.

– Men det er ting vi jobber med å avklare, sier han.