Hopp til innhold

Kraftig økning av giftig perlesnormanet langs kysten: – Farlig for oppdrettsfisk

Maneten kan komme seg inn i fiskemerder og har tidligere ført til massedød av oppdrettslaks.

Perlesnormaneten har fine farger og er både blå, rød og oransje.

FIN, MEN FARLIG: Perlesnormaneten ser som navnet tilsier ut som perler på en snor. Den er en såkalt kolonimanet, og har tidligere tatt livet av flere hundre tonn oppdrettsfisk. I høst har det vært en kraftig økning i antall observasjoner.

Foto: Erling Svendsen / Havforskningsinstituttet

– Det begynte i september. Nå har vi fått inn mange rapporter om at det er observert en del langs kysten, sier forsker Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet.

Høsten har bydd på en kraftig økning i antall observasjoner av perlesnormanet langs kysten.

Særlig på vestlandet og i Trøndelag har det vært mange observasjoner. Men maneten er observert langs stort sett hele kysten, forteller forskeren.

Maneten brenner på samme måte som en vanlig brennmanet, og er særlig farlig for oppdrettsfisk, forteller Falkenhaug.

– Når denne lange kolonien treffer en fysisk gjenstand, som for eksempel en fiskemerd, så vil den dele seg opp i mindre biter. Da går den gjennom maskene i merden. Men den brenner like kraftig selv om den er brutt opp.

Tone Falkenhaug, Forsker hos havforskningsinstituttet.

Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet har blant annet forsket på maneter.

Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Som et lite samfunn

– Dette er en type kolonimanet. Det betyr at det er mange individer som lever i en koloni, der hvert individ er spesialisert på ulike oppgaver. Kolonien danner et langt perleaktig kjede, sier Falkenhaug

Maneten er med andre ord ikke én skapning, men en koloni av mange små individer. Falkenhaug forteller at individene må jobbe sammen for å overleve. De har forskjellige oppgaver i kolonien, og til sammen utgjør de på en måte et lite samfunn.

– De er så spesialiserte at de er avhengige av hverandre. Noen har i oppgave å fange mat, mens andre står for reproduksjon. Andre igjen sørger for at kolonien har fremdrift og svømmer framover, og noen til oppdrift. Så det er en fascinerende skapning.

Perlesnormaneten har et fascinerende utseende

Maneten er ikke ett dyr, men en koloni bestående av mange små individer som alle har forskjellige roller. Rett og slett et lite samfunn!

Foto: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

600 tonn fisk døde

I to tidligere år har perlesnormaneter ført til massedød av oppdrettsfisk. I 1997 tok arten livet av 12 tonn laks, mens hele 600 tonn døde i 2001, ifølge Havforskningsinstituttet.

– Det er særlig gjellene på fisken det går ut over. Men vi får håpe det ikke blir noen slike hendelser i år, sier Falkenhaug.

Vill fisk vil sannsynligvis bare unnvike maneten ved å svømme unna, men det kan ikke oppdrettsfisken, som har litt mindre plass å boltre seg på.

Denne perlesnormaneten, som anslås å være fire meter lang, ble observert utenfor Sveio i Vestland.

Denne perlesnormaneten, som anslås å være mer enn fire meter lang, ble observert utenfor Sveio i Vestland.

Video: Åge Wee

I «Dugnad for havet»-portalen skriver en innsender at maneten er observert flere steder rundt og utenfor Vannøy i Troms. I nettportalen som eies av Havforskningsinstituttet kan alle registrere sine observasjoner av liv i havet.

I Rana i Nordland har flere perlesnormaneter blitt observert bare noen hundre meter unna oppdrettsanlegget Buktodden.

Tom Eirik Aasjord, som er administrerende direktør i Nova Sea, som eier det aktuelle oppdrettsanlegget, sier de er klar dersom maneten skulle komme farlig nær.

Observasjoner av fremmede maneter på portalen Dugnad for havet siden 1. september. Et flertall av disse er perlesnormanet.

Observasjoner av maneter på portalen Dugnad for havet siden 1. september. Et flertall av disse er perlesnormanet.

Foto: Skjermdump/Dugnad for havet

– Vi har detaljerte beredskapsplaner for slike trusler. Dersom en slik manet skulle komme seg inn i merden, eller vi oppdager de før de når anlegget, vil vi for eksempel kunne flytte fisken midlertidig.

– Vi kan også iverksette andre tiltak dersom det skulle være mange trusler i nærheten.

Aasjord er ikke umiddelbart bekymret, selv om det har vært observert maneter ved anlegget.

– Vi følger med på situasjonen, sier han.

Perlesnormanet

Maneten kan bli helt opptil 30 meter lang.

Foto: Erling Svensen / Havrforskningsinstituttet

Kommer med havstrømmene

Det er imidlertid lenge siden maneten har gjort store skader på oppdrettsfisk.

I fjor på samme tid så man et lignende mønster med mange observasjoner.

– Man tror det er knyttet til innstrømming av atlantiske vannmasser. Dette er en art som er utbredt i mange verdenshav, og særlig i Atlanteren. Da følger kanskje maneten med de varme havstrømmene som kommer inn langs kysten, sier Falkenhaug.

Men hvorfor det er mye enkelte år og andre år mindre, vites ikke.

Falkenhaug har en klar oppfordring til personer som måtte observere maneten:

– Meld det inn på «Dugnad for havet». Der kan man melde inn observasjoner av ulike interessante skapninger man måtte gjøre langs kysten.

Les også: Jakter med harpun og garn på rømd oppdrettsfisk

Fangar rømd laks med garn og harpun
Fangar rømd laks med garn og harpun