Hopp til innhold

Pentagon-rapport: Russland har nye luftvernvåpen på Kola

Ifølge en rapport fra Pentagon setter Russland ut luftvernvåpensystemer tilpasset arktiske forhold nær den norske grensen i vest, og nær den amerikanske grensen i øst.

Murmansk

Nye luftvernvåpen tilpasset forholdene i Arktis skal være på plass i Murmansk ifølge Pentagon.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Det er Business Insider som skriver dette og referer til en rapport som ble sluppet i august. Det er US Army's Foreign Military Studies Office som står bak rapporten, som du i sin helhet kan lese her.

Ifølge rapporten er det kort- og mellomdistanse luftvernraketter av typen SA-22 Pantsir-S1 russerne vil sette ut i Murmansk, og på et ukjent sted øst i landet vendt mot USA og Japan.

Business Insider refererer den russiske avisen RIA Novosti, på at våpnesystemet også kan brukes mot mål på bakken og på havet.

Ingen trussel mot Norge

Rakettsystsemet det er snakk om skal ifølge de amerikanske forsvarsstudiene være en fast del av luftforsvaret.

SA-22 Greyhound Pantsir-S1

– Det er raketter og kanoner i samme pakke, en type utstyr Norge ikke har, sier Geir Ødegaard ved Forsvarets stabsskole. Luftvernutstyret heter SA-22 Pantsir-S1.

Foto: operatorchan.org

– Murmansk er en viktig base for russerne, så det er helt naturlig at de utplasserer slike systemer. Norge har også luftvernsutstyr i Bodø og på Ørland, sier oberstløytnant Geir Ødegaard som er hovedlærer for luftoperasjoner på Forsvarets stabsskole.

Han ser ikke noe dramatikk i utplasseringene av de nye systemene.

– Teoretisk sett kan disse systemene flyttes med bakkestyrker som forsvar under et angrep, men jeg ser ikke noe nytt eller dramatisk i dette. De har helt sikkert luftvernutstyr fra før, sier Ødegaard. Russland har det siste året oppskalert sin øvelseaktivitet i nodr betraktelig.

Del av Russland militarisering av Arktis

Det aktuelle våpensystemet har også tidligere vært plassert i arktisk del av Russland, men det har vært store problemer med å bruke dem fordi været har satt sine begrensninger. Nå er altså systemene tilpasset vinterforholdene i nord.

I den amerikanske rapporten står det at luftvernrakkettene har en rekkevidde på rundt 30 kilomter, og kan brukes ned i 58 minusgrader. Ødegaard ved Forsvarets stabsskole sier russerne er kjent for å produsere bra luftvernutstyr.

Den amerikanske avisen setter plasseringen av de nye våpensystemene i sammenheng med den store militære satsningen Russland har i hele sin grense mot nord.

Ifølge avisen skal Russland åpne 10 søk- og redningsbaser, 16 dypvannshavner, 13 flybaser, og 10 lradarstasjoner som skal brukes som en del av luftvernet. Til sammen skal dette gi landet kontroll over Arktis. Russland satsing i nord gjør at også at den norske hæren vil bygge opp i nord.