Pengemangel truer lyngshestens framtid

Nord-Norsk Hestesenter, som av staten er satt til å sikre at den nordnorske hesterasen nordlandshest/lyngshest ikke dør ut, forfaller.

hester på Nord-Norsk Hestesenter

Hesterasen nordlandshest/lyngshest er kritisk truet av utrydding, nå er sentret som skal sikre framtida i pengemangel

Foto: Laila Lanes / NRK

– Får vi ikke løfter om mer penger for å gjøre de oppgavene staten har satt oss til, så er videre drift utover dette året veldig usikker. Da må vi også gi opp kampen for den utryddingstruede nordlandshesten/lyngshesten, sier daglig leder Kjell Nyberg fortvilt.

Kjell Nyberg

Han er fortvilet over at de ikke har penger til vedlikehold

Foto: Laila Lanes / NRK

Nord-Norsk Hestesenter på Moen i Målselv er et av tre nasjonale hestesentre i Norge. Blant dens viktigste oppgaver er å sikre framtida til den utryddingstruede nordlandshesten/lyngshesten.

Regnvannet renner inn

Daglig leder Kjell Nyberg viser oss rundt i lokalene til senteret. Vannbøtter står side ved side i et av oppbevaringsrommene, her drypper det jevnt og trutt nå når det regner eller nå på våren når det tiner fra taket. Inne på rommet der sikringsskapet står, er det tydelige merker av at det har vært vann.

– Vann og strøm er ikke noen god kombinasjon. Her er vi nødt til å få gjort noe, sier Nyberg.

Nyberg tar meg med opp på høyloftet.

– Hvis du ser her så er det fuktighet og soppvekst i dette området.

Han peker og tegnene etter sopp er tydelig.

Mugg på Nord-Norsk Hestesenter

Mugg, lekkasjer og forfall truer Nord-Norsk Hestesenter som er satt til å sikre framtida til nordlandshest/lyngshesten.

Foto: Laila Lanes / NRK

Nede i stallen peker han i taket og viser fram takplater som holder på å løsne.

– De kan falle ned i hodet på både hester og folk. Bygningsmassen er i ferd med å bli nesten ødelagt, hvis det ikke gjøres noe fort så forfaller hele bygningen. Vi kan ikke ha det sånn, men vi har ikke penger til vedlikehold, sier Nyberg.

Nord-Norsk Hestesenter i Målselv lider av forfall, vann renner inn når det regner og når det tiner fra taket.

Se forfallet på Nord-Norsk Hestesenter

Erstatning for Kløvkompaniet

Nord-Norsk Hestesenter ble opprettet i 1989 etter at Kløvkompaniet på Skjold ble lagt ned i 1984. For å kompensere for den tapte kompetansen og det utdanningstilbudet som Kløvkompaniet hadde representert, ble det vedtatt å etablere et nasjonalt hestesenter i Målselv.

Sammen med de to andre nasjonale hestesentrene, Norsk Hestesenter på Starum i Oppland og Fjordhest-senteret på Eid i Sogn- og Fjordane skulle de sikre framtida til de norske hesterasene. Norsk Hestesenter har ansvaret for dølahesten og Fjordhest-senteret for fjordingen.

I de senere årene er Nord-Norsk Hestesentres rolle blitt enda viktigere etter at det ble slått fast at nordlandshesten/lyngshesten er kritisk utryddingstruet.

– Men sentret ble aldri ferdig utbygd, sier styreleder Viggo Fossum.

Bygningene slik de står i dag ble ferdige i 1996. Så skulle det bygges et byggetrinn 2, med budsjettmidler fra Landbruksdepartementet. Men de pengene er aldri kommet.

Dermed har sentret aldri fått de rammebetingelser som må til for å ta vare på oppgaven, mener Fossum.

Norsk Hestesenter har et overordnet ansvar og har større drift og budsjetter enn de to andre sentrene.

Nordnorsk hestesenter i Målselv er igjen truet av nedleggelse. Dette kan føre til at bestanden av nordlandshest, også kjent som lyngshest, dør ut. Hestesenteret har i oppgave å sikre den nordnorske hesterasen, men har fra starten av slitt med dårlig økonomi.

Norsk-Norsk Hestesenter trenger mer penger for å sikre drifta

En arbeidsgruppe oppnevnt av Norsk Hestesenter utredet i 2010 en framtidig modell for de tre nasjonale helsesentrelene og hvilke rammebetingelser som måtte være til stedet for å løse de nasjonale oppgavene.
Rapporten konkluderte med at sentrene måtte ha et minimumsbeløp for å kunne løse de nasjonale oppgavene:
«Samlet utgjør dette et årlig tilskuddsbehov på minimum 2,8 millioner kroner pr. senter dersom de to regionale hestesentrene skal kunne fungere som nasjonale sentre».

For Nord-Norsk Hestesenter er virkeligheten langt unna det. Fram til for få år siden har NNHS hatt 900 000 kroner til årlig drift, nå får de 1,4 millioner.

– Oppgavene sentret har fått er ikke løsbare med dagens bevilgninger, sier Fossum.

Viggo Fossum

Styreleder Viggo Fossum sier styret flere ganger har vurdert nedleggelse på grunn av pengemangel

Foto: NRK

Brev på brev uten svar

Kjell Nyberg har sendt brev på brev til Landbruksdepartementet der han beskriver den vanskelige situasjonen sentret befinner seg i.

I brevene er det helt tydelig hva han mener om saken. «Alvorlig bekymret», «arbeidsmiljøet er sterkt lidende..», «den uholdbare situasjonen Nord-Norsk hestesenter befinner seg i», «øyeblikkelig behov» og «nordlandshest/lyngshest er uten sammenlikning vår mest truede husdyrrase» er noen av beskrivelsene for situasjonen.

Han henviser også til at Norsk Hestesenter i 2013 fikk 13 millioner kroner i tilleggsbevilgninger og skriver til departementet:

«I motsetning til de to ferdigstilte og utstyrsmessig velfungerende sentrene i Sør-Norge er og blir NNHS et halvferdig prosjekt som aldri har fått anledning til å fungere etter intensjonene.»

Han finner det også «ganske spesielt at man tildeler et nasjonalt hestesenter 13 millioner kroner som ekstrabevilgning i 2013 mens NNHS får avslag på 250 000,-. Behovene synes å være uendelig mye større her nord».

Det hører med til historien at Landbruksdepartementet har satt som betingelse for økte bevilgninger at Målselv kommune og Troms fylkeskommune som eiere må putte mer penger inn i sentret. Det gjorde de i fjor, da de bevilget 900 000 kroner i prosjektmidler. Likevel er det ikke kommet mer penger fra departementet.

Nyberg har aldri fått svar på brevene han har sendt siden han overtok som daglig leder.

Nord-Norsk Hestesenter

Nord-Norsk Hestesenter ble opprettet som en kompensasjon for at Kløvkompaniet på Skjold ble lagt ned

Foto: Laila Lanes / NRK

På konkursens rand

I et åpent brev til Landbruksministeren som sto på trykk for et par uker siden, skriver styreleder Viggo Fossum:

«Etter reglene i Aksjeloven har styret for Nord-Norsk Hestesenter A/S ved flere anledninger vurdert å legge ned virksomheten grunnet manglende økonomisk grunnlag for driften».

Landbruksdepartementet vil ikke kommentere saken, men skriver i en e-post til NRK:

«Departementet er kjent med situasjonen ved Nord-Norsk Hestesenter, men kan ikke kommentere fremtidige budsjettforslag.»

Birgit Nielsen har i flere år jobbet på hestesentret med å redde framtida til Norges mest utryddingstruede hesterase. Hun er nå fagansvarlig for hesterasen og mener sentrets rolle er avgjørende.

– I tillegg til alle de som jobber frivillig og som er som er engasjert i å redde hesterasen så trengs det som er på jobb hver dag, som kan sørge for at det er kontinuitet i arbeidet med å sikre rasens framtid, sier hun.

Dette gjør de gjennom trening, avlsarbeid og kompetanseoppbygging.

I tillegg jobber alle de tre hestesentrene med et prosjekt for å gjøre de norske hesterasene mer attraktive, kalt SKEID. På Nord-Norsk hestesenter kaller de det «Lyngsskeid» og målet er å finne de gode egenskapene til hesterasen nordlandshest/lyngshest for å kunne markedsføre dem bedre. Blant annet jobbes det med å bruke bilder og film om rasen.

Løfter under valgkampen

Kjell Nyberg kan fortelle at de hadde mange politikere på besøk under valgkampen.

– Alle som har vært her, og det var mange, stiller seg positive og lover støtte. Både fra tidligere regjering og fra dagens regjering. Nåværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker var her og lovte å ta fatt i saken. Trine Grand Scheie fra Venstre, som er støttespiller til regjeringen, har vært her. Men siden har vi ikke hørt noe til dem, sier han.

Nå er Nyberg usikker på framtida om ikke hestesenteret ikke får mer penger.

– Får vi ikke nok penger til å gjøre de oppgavene som staten pålegger oss, så er videre drift veldig usikker. Så det er nå på tide å bestemme seg om man vil bevare denne hesterasen eller om man vil la den seile sin egen sjø, sier han.