Passasjetrafikken er mangedoblet

Skipstrafikken gjennom Nordøstpassasjen er i år mangedoblet sammenlignet med i fjor. Klimaendringene kan åpne for enda større trafikk i årene fremover.

Video 0c9589c6-eaf9-47a4-8b1d-0ccb17d1e426.jpg

Nordøstpassasjen har i nyere tid har blitt kalt den nordlige sjørute mellom Europa og Asia. På grunn av is er ruten i dag bare seilbar om sommeren.

Sommeren i fjor var den første hvor vestlige selskap fraktet last gjennom Nordøstpassasjen. I år har 29 skip seilt denne ruta, det er mer enn en femdobling sammenlignet med i fjor.

Felix H. Tschudi

Felix H. Tschudi

– Her bringes nordlige deler av Stillehavet og nordlige deler av Atlanterhavet veldig mye nærmere hverandre enn om man skulle seilt rundt Afrika eller gjennom Suezkanalen, sier styreformann i Tschudi Shipping Company Felix H. Tschudi.

Den første supertankeren med olje fra Finnmark til Asia brukte bare ei uke på turen.

– Suezkanalen har i tillegg også den trusselen som ligger piratvirksomhet, sier Tschudi.

Nordøstpassasjen

Ved å seile gjennom Nordøstpassasjen (rød strek) kan skipene komme seg vesentlig raskere mellom Asia og Europa sammenlignet med ruten gjennom Suezkanalen (blåstrek).

Foto: Grafikk: Lene Sæter / NRK

Kortere vei til viktige markeder

I forrige uke ble det meldt at klimaendringene kan fjerne polisen helt i løpet av fire år. Det vil åpne for enda mer trafikk.

Den russiske statsministeren Vladimir Putin har sagt at Russland vil satse på denne ruta.

– Ruta gjør at transport til de raskt voksende markedene i Asia blir mye kortere, sier Felix H. Tschudi.

– Ikke klart for større trafikk enda

Men den arktiske naturen er sårbar og et oljesøl kan gi store konsekvenser. Derfor gjenstår det enda mye arbeid før man kan åpne for større trafikk, mener seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt Gunnar Sander.

– Det kreves en omfattende tilrettelegging av skipsledene.

– Det dreier seg om alt fra kartlegging til navigasjonsstøtte og forsyninger. Søk- og redningstjeneste samt oljevernberedskap er andre ting som må på plass, sier Sander.