Hopp til innhold

Pasientombudet: – UNN somler med rapporter etter behandling

Pasient- og brukerombudet i Troms har eksempler på at sykehus har brukt over én måned på å skrive ut og sende epikrisen.

Pasientombudet i Troms

– Epikrisen er sentral informasjon som må følge pasienten, sier Odd Arvid Ryan, pasientombud i Troms.

Foto: Petter Strøm / NRK

Epikriser er et notat fra legen som er viktig for den videre oppfølgingen av pasienten etter behandling i spesialisthelsetjenesten.

– Klagene gjelder pasienter som har vært til konsultasjoner ved ulike sykehus knyttet til UNN helseforetak, sier pasientombud Odd Arvid Ryan.

Han mener dette er alvorlig.

– Epikrisen skal jo følge pasienten ut av sykehuset ganske fort etter utskriving. For mange pasienter er det behov for umiddelbar oppfølging, og hvis man da ikke har den informasjonen som framgår av epikrisen, så kan det får store konsekvenser, sier Ryan.

– Vi har utfordringer

Einar Bugge, fag- og forskningssjef i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sier i en e-post til NRK at de har hatt utfordringer i forhold til dette. Høsten 2015 økte problemet.

– Behovet for skriving av journaldokumentasjon har vært større enn kapasiteten på skrivingen. Dette har medført at særlig rapporter/epikriser etter polikliniske konsultasjoner har blitt forsinket, sier Bugge.

Fag- og forskningssjef Einar Bugge ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Einar Bugge, fag- og forskningssjef i Universitetssykehuset Nord-Norge.

Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

Han sier videre at de leier inn folk, og bruker overtid så langt mulig, men det er ikke lett å skaffe vikarer. Nå ser de på om legene kan skrive selv i større grad.

Skrivetid på notater etter polikliniske undersøkelser var cirka 35 dager tidlig i januar, og er nå redusert til cirka 21 dager.

– Dette følges nøye, og foretaksledelsen diskuterer nå ytterligere tiltak for å redusere skrivetiden, sier Einar Bugge, fag- og forskningssjef i Universitetssykehuset Nord-Norge.