Kreftpasienter ble forskjellsbehandlet

Resultatet er at flere av kvinnene fikk tilbakefall, viser ny forskning.

Kreftbehandling (Illustrasjonsfoto)

Strålebehandling. Illustrasjonsfoto.

Foto: colourbox.com

En nylig avlagt doktoravhandling ved Universitetet i Tromsø viser at i årene 1993 til 2004, fikk kvinner med endetarmskreft mindre strålebehandling enn menn.

Resultatet er at flere av kvinnene fikk tilbakefall, skriver forskning.no.

Strålebehandling er viktig for å hindre tilbakefall av kreft, men tilbudet har ikke vært likt for alle.

– Kvinner fikk mindre strålebehandling enn menn, og dermed flere tilbakefall. Det er vanskelig å fastslå med sikkerhet, men jeg tror det kan forklares med anatomiske forskjeller mellom mann og kvinne. Tidligere var ikke utredningsmetodene så gode som de er i dag, sier overlege Marit Helene Hansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til forskning.no.

Lokale forskjeller

Forskningen viser også at det var geografiske forskjeller i kreftbehandlingen i denne tidsperioden. Strålebehandlingen har heller ikke blitt tilbudt likt over hele landet.

– Det avgjørende har vært om pasientenes lokalsykehus har hatt eget stråletilbud. Pasientene som tilhørte et lokalsykehus med stråleavdeling fikk mer strålebehandling, og dermed færre tilbakefall enn pasienter som tilhørte et sykehus uten stråletilbud, sier Hansen til nettstedet.

I doktorgradavhandlingen er det ikke funnet forskjell i overlevelse blant pasientene som direkte følge av den forskjellige behandlingen.

Forskning.no skriver at økt bruk av MR-røntgen og stadig bedre behandlingstilbud, gjør at stadig færre får tilbakefall og flere overlever denne kreftformen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.