Pårørende til demenssyke fortviler: – Det blir en tung jul

Pårørende mener at deres kjære med demens har blitt sykere på grunn av tiltakene under koronapandemien, ifølge en fersk undersøkelse.

VIKTIG

MAKTESLØS: Pårørende Christine Annexstad står utenfor sykehjemmet hvor hennes demenssyke mor Annikken bor. – Situasjonen er maktesløs, sier hun.

Foto: Petter Strøm / NRK

Christine Annexstad er redd for at hun ikke får feire jul sammen med sin demenssyke mor.

– Mamma har ikke mye språk igjen, men følelsene er der. De kommer ut i aggressivitet, gråt og roping, sier Christine.

Selv om tilstanden til moren stadig blir verre, klarer hun å uttrykke tydelig hva hun vil.

Hun vil være sammen med familien.

– Situasjonen er tøff nok som den er. Å gå inn i juletida uten å kunne se mamma mens hun blir dårligere og dårligere, det er tungt.

SAMMEN

NÆRE: Bildet av Annikken Annexstad og dattera Christine ble tatt for to år siden, før demenssykdommen forverret seg.

Foto: Petter Strøm / NRK

Christines mor Annikken er 57 år gammel og har levd med Alzheimer i fire år. I fjor ble hun lagt inn på Sør-Tromsøya sykehjem i Tromsø.

Koronasituasjonen har gjort hverdagen for beboerne og deres pårørende mer uforutsigbar.

På grunn av besøksrestriksjoner på sykehjemmet, vet ikke familien når de får lov til å komme på besøk, eller hvem som får lov til å komme.

– Helsa forverres uten besøk

Det er mange som nå ikke får besøke de man er glad i som bor på sykehjem.

– Historier som den til Christine og Annikken er dessverre blitt en kjent historie, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

De har gjennomført en spørreundersøkelse blant pårørende. Den viser at nærmere 80 prosent av de pårørende mener at koronapandemien har påvirket demenssykdommen negativt.

Mina Gerhardsen, nasjonalforeningen for folkehelsen.

BEKYMRA: Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun er bekymra for demenssyke under pandemien.

Foto: Siw Pessar

38 prosent mener at pandemien har hatt en sterkt negativ påvirkning for dem som har demens.

– Det er alvorlig og et varselsignal til politikerne våre, sier Gerhardsen.

Hun mener at mennesker med demens er ekstra sårbare nå.

– Stress og endring er negativt for helsa. Det er også frafall av kontakt og sosiale tilbud.

Forebygger smitte

Enhetslederen på Sør-Tromsøya sykehjem, forklarer at de følger retningslinjer lokalt og fra Helsedirektoratet når de begrenser besøk på sykehjemmet.

Der er det betydelig færre besøkende nå for å forebygge smitte.

– Jeg vil ikke si at situasjonen fører til mer ensomhet blant beboerne. De har jo omsorgsfulle ansatte som tar vare på dem hver dag, sier Elisabeth Meløy.

Enhetsleder ved Sør-Tromsøya sykehjem, Elisabeth Meløy

UNNTAK: Enhetsleder ved Sør-Tromsøya sykehjem, Elisabeth Meløy, forteller at de prøver å legge til rette for at beboerne skal få besøk på en trygg måte.

Foto: Håkon Iversen / NRK

Hun understreker at det er viktig for alle beboere å få besøk av nære og kjære.

Sør-Tromsøya Sykehjem var i oktober rammet av et smitteutbrudd. De måtte dermed holde stengt i en periode.

Fra og med denne uka åpner de opp for mer besøk. De pårørende kan ringe på forhånd og avtale besøkstid, men det er likevel restriksjoner.