Pårørende har reist fra Tamokdalen

De pårørende til de fire som er antatt omkommet i Tamokdalen har alle reist hjem til Finland og Sverige. og kriseteamet i Balsfjord er ikke lenger operativt. Det opplyser Balsfjord-ordfører Gunda Johansen til NRK.