Parat og YS: - Vogntog må sjekkes

Alle utenlandske vogntog bør gjennom en sikkerhetssjekk før de får passere grensa inn til Norge, foreslår Parat og Yrkestrafikkforbundet i YS. De ber politikerne bevilge penger til inspektører fast stasjonert ved de store grenseovergangene om vinteren.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo

Se Nordnytt 19:45