På jakt etter salmeskatten

– Jeg ønsker å blåse liv i de gamle, læstadianske salmene. Jeg vil bygge bro mellom 3-stammers-møte: Det samiske, kvenske og norske, sier musiker Kristin Mellem.

Kristin Mellem

Kristin Mellem er på jakt etter den gamle salmeskatten i nord.

Foto: Yngve Olsen Sæbbe

I Åpen himmel-programmet «Kaffekopp og salmesang», som sendes på NRK1 søndag 1. mai klokka 17.25, leter musiker Kristin Mellem i sine musikalske røtter. Hun ønsker å finne tilbake til det enkle og rike språket knytta til salmeboka og kaffekoppen.

Salmer og solidaritet

– Dette er et solidaritetsarbeid. Jeg vil sette fokus på den rike arven som er i ferd med å forsvinne, og gi den videre til dem som kommer etter oss.

Sammen med andre kunstnere ønsker hun å skape et verk som skal blåse liv i de gamle salmene.

– Vi vil dessuten vise at de tre språkene levde side om side i salmesangen over kaffekoppen. Resultatet skal bli ei stor salmeforestilling. Verket skal ha urpremiere på den kvenske festivalen Paaskiviikko/Baaskiuka og på den sjøsamiske urfolksfestivalen Riddu Riđđu i sommer.

Sammensatt bakgrunn

Kristin Mellem er opptatt av sin sammensatte Nordkalott-bakgrunn som norsk, sjøsame og kven. Hun ønsker å løfte fram de langsomme tonene og den inderlighet som hun finner i den kvenske musikken.

Men hun vil også vise at alle tre språk hadde sin plass og ble brukt i de gamle forsamlingene.

– I ei hard fornorskningstid var den læstadianske forsamlingen en språklig og kulturell undergrunn: Det eneste fristedet, den eneste arena der språkene fikk lov til å leve side om side, sier Mellem.

Kirkelig kulturmedarbeider

Kristin Mellem ble ansatt som kirkelig kulturmedarbeider i Nord-Hålogaland bispedømme i vinter. Som en del av denne jobben samler hun salmeskatter som er i ferd med å bli borte. I Åpen himmel-programmet følger NRK henne til folkemusikksamlinga på Universitetsmuseet i Tromsø. Hun møter også religionsviter Roald Kristiansen som snakker om strengheten i den gamle læstadianske arven. Den passer dårlig for det moderne mennesket av i dag, mener de begge. Og Kristin husker godt at hun måtte rekke opp et håndarbeid hun hadde gjort på en søndag.

Kristin Mellem drar også til sin barndoms trakter, som er ett av kjerneområdene for læstadianske samlinger. Her møter hun sin tante, Anne Dalheim, for å friske opp gamle salmer hun hørte som barn. Og hele tiden tryller hun fram magisk musikk fra fiolinen, musikk med både glede og sorg i seg.

– Denne musikken rommer så mye menneskelig smerte. Og den blir et ankerfeste i ei kaotisk samtid.

Les mer om Kristin Mellems prosjekt her