Overdose på sykehjem: – Dødsfall var menneskelig svikt

– Mennesker kan gjøre feil, og det ser ut til å ha skjedd i dette tilfellet, sier rådmann i Nordreisa etter overdosedødsfall.

Sonjatun

Sonjatun sykehjem i Nordreisa i Nord-Troms.

Foto: nrk

En pasient ved Sonjatun sykehjem i Nordreisa døde etter å ha fått en stor overdose morfin.

Det var Nordlys som først skrev om hendelsen på sykehjemmet i begynnelsen av april.

Rådmann Anne-Marie Gaino vil at de ansatte skal bli mere effektiv samtidig som det hjelper på helsa.

Anne-Marie Gaino er rådmann i Nordreisa kommune.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Pasienten skulle egentlig ha 2,5 milligram morfin, men på grunn av en feil fikk vedkommende 100 milligram og døde av overdosen. Både fylkeslegen og politiet koblet inn i saken.

– Jeg kjenner til at politiet har avhørt de som var på jobb den aktuelle natta. Vi definer dette som menneskelig svikt, og har ingen grunn til å tro at det er noe kriminelt bak dødsfallet, sier rådmann Anne-Marie Gaino til NRK.

Både fylkeslegen og politiet er koblet inn i saken.

Sjekker mulige brudd på prosedyrer

Rådmannen bekrefter at dødsfallet trolig er brudd på prosedyrer. Det blir full gjennomgang for å se om rutinene når det gjelder medisinering er gode nok.

– Det er en prosess vi er inne i nå. Vi går gjennom hendelsesforløpet for å se på hvor svikten har skjedd, og så skal vi se på hva som må gjøres for at ikke slike hendelser skjer igjen.

Kommunen har vært i kontakt med de pårørende, og beklaget det som skjedde. Rådmannen vil ikke kommentere deres reaksjoner på dødsfallet.

Andre dødsfall på to år

I 2014 ble det opprettet tilsynssak mot Sonjatun etter at en pasient døde av å ha fått bedervet sondemat.

Det er andre gang på to år at en beboer dør under tragiske omstendigheter ved et av Nordreisa kommunes sykehjem. Gaino mener man ikke kan sammenligne disse hendelsene.

– Dette er en annen type hendelse. Den forrige saken gjaldt sondemating.

En mannlig beboer fikk bedervet sondemat, og fylkeslegen konkluderte med at Nordreisa kommune brøt både helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven.

– Etter forrige dødsfall forbedret vi prosedyrene rundt sondemat som tidligere ikke var gode nok, og de er bra nå, sier rådmannen.

Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan sier han har blitt kjent med saka i media og vil foreløpig avvente med å kommentere saken til fylkeslegen har fullført sin gransking. Ingen hos fylkeslegen har i dag vært tilgjengelig for kommentarer.