Russerne elsker denne laksen – i Norge bruker vi den som hundefôr

Over ti tonn av den svartelistede og uønskede pukkellaksen er fisket i år. Nordmenn spiser den ikke, men har funnet et uventet bruksområde for å unngå matsvinn.

Pukkellaks tatt i Karpelva

Matfisk i Russland, uønsket i Norge. Hele ti tonn pukkellaks ble fisket i Norge i år.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

I Russland går pukkellaksen for å være en god matfisk, og den selges fersk, frossen og tørket i butikkene.

I Norge derimot, jobber fiskere på spreng for å utrydde den. Pukkellaksen hører ikke hjemme i elvene her, og den kan være en trussel mot den atlantiske laksestammen.

Siden den er sett på som en ufisk, blir den heller ikke spist.

Leder i fiskeutvalget i Sør-Varanger Jeger- og Fiskeforening, Rolf Kollstrøm, har imidlertid funnet en måte å bruke fisken på, for å slippe å måtte kaste den.

– I starten ga vi bort de fiskene som egnet seg som matfisk til lokalbefolkningen. Etter hvert fikk vi en avtale med hundekjørermiljøet, som kunne bruke det som hundefôr. Det er også noen som bruker det som åte i krabbeteiner.

Rolf Erik Kollstrøm Fylkessekr. jeger og fisk

Leder i fiskeutvalget i Sør-Varanger Jeger- og Fiskeforening, Rolf Kollstrøm, forteller at hundekjørere gjerne tar imot pukkellaks.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Ønsker ikke fremmede arter i norsk natur

Googler du pukkellaks på norsk og russisk, er resultatene overraskende ulike.

Det norske nettet byr på artikler som «Får vi en ny pukkel-invasjon i år?» og «– Avliv dem!». På russisk presenteres oppskrifter på hvordan man kan tilberede pukkellaks på den beste måten.

Fisken hører opprinnelig til i Stillehavet, men ble på 50-tallet satt ut i vassdrag på Kolahalvøya i Russland.

Den ble ofte registrert i Nord-Norge, men for to år siden kunne fiskere rapportere om en invasjon. Til og med i indre Oslofjord ble det fanget pukkellaks.

Død pukkellaks

Etter at pukkellaksen ble satt ut på Kolahalvøya i Russland på 1960-tallet, begynte den å spre seg til nordnorske elver.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Dramatiske tall

Øyvind Fjeldseth, som er fiskekonsulent og biolog i Norges Jeger- og Fiskeforening, er glad for at det endelig finnes faktiske tall på den uønskede laksearten.

Det er første gang tall på fangst av pukkellaks i Norge er rapportert.

9,5 tonn pukkellaks ble fisket i Finnmark, og 0,6 tonn i Troms. Det er også rapportert fangst av arten lenger sør, som i Rogaland. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det er godt å ha denne typen tall for å påvirke andre til å ta grep. Da ser man hvor dramatisk dette faktisk er.

– Selv om det er dramatiske tall, er det gode tall å ha med videre i prosessen man må ha for å få på plass tiltak for å forhindre at dette får lov å utvikle seg. Helst bør vi bli kvitt denne arten helt, sier Fjeldseth.

Øyvind Fjeldseth

Fiskekonsulent og Biolog Øyvind Fjeldseth mener pukkellaksen kan spre seg videre utenfor Finnmark.

Foto: Petter Sommer / NRK

Fjeldseth mener imidlertid oppfiskingen av pukkellaksen ikke kan være basert på frivillighet, noe som har vært tilfellet de siste årene.

– Dette kan ikke skje på dugnad. Det kan holde en periode, men på sikt er det helt uholdbart. Her må det på plass tiltak som får fisken ut av elvene, konstaterer han.

– Vi ønsker ikke fremmede arter inn i norsk natur. Den opptrer på en invasjonslignende måte, og det vil få negative konsekvenser for økosystemet som er naturlig i disse elvene.

Pukkellaks

Pukkellaksen har en toårig livssyklus. Den dør kort tid etter å ha gytt. Med andre ord kommer pukkellaksen til ferskvannselvene for å dø.

Foto: Erik Andreassen / NRK

– Må profesjonaliseres

Leder i fiskeutvalget i Sør-Varanger jeger- og fiskeforening, Rolf Kollstrøm, var med på dugnadsfiske på pukkellaksen i Klokkerelva og Karpelva i år. Et krevende arbeid, ifølge Kollstrøm.

Pukkellaks
Foto: Josefine Bergs / Sør-Varanger jeger- og fiskerforening

– Det har vært utrolig ressurskrevende og har krevd mye innsats. Ikke bare fra oss, men andre rettighetshavere og sportsfiskere generelt. Det er ingen som ønsker pukkellaksen i våre elver, så det har vært en formidabel dugnadsinnsats.

Han mener utfiske av arten må profesjonaliseres, hvis man skal få bukt med problemet.

– På sikt er det uhåndterlig for oss. Det må organiseres på en helt annen måte, slik at man tar fisken før den kommer opp i elvene. Det er mye å lære om denne arten, og det kreves metodeutvikling og forskning.

Pukkellaksen dør etter gyting, og når forråtnelsen starter kan den ikke spises.

Det igjen betyr store mengder ubrukelig kjøtt som må kastes, dersom den ikke blir fisket opp før den gyter.

Pukkellaks

Ettersom pukkellaksen har en levetid på to år, kommer de til elvene for å dø. Forråtnelsen starter, og mange av fiskene kan ikke brukes til mat.

Foto: Fiskeutvalget Sør-Varanger jeger- og fiskerforening