Over 500 bruer skal sjekkes etter skade på bru

På grunn av skade på Skjeggestad bru på E18 i Vestfold mandag skal 523 bruer i Norge sjekkes for grunnforhold.

Skjeggestad bru.

Det ble store skader på Skjeggestad bru mandag, og nå skal flere hundre bruer sjekkes.

Statens vegvesen igangsetter landsomfattende undersøkelser etter skaden på Skjeggestad bro mandag.

170 bruer på riksvegnettet, og 353 er på fylkesvegene skal nå undersøkes.

Her kan du laste ned en oversikt over hvilke bruer det gjelder (pdf-fil).

Se også kart over vegstrekninger i kvikkleireområder (ekstern lenke).

– Vi mener norske trafikanter generelt kan kjøre trygt på norske bruer. Det som skjedde med Skjeggestad bru på E18 mandag var en ekstraordinær hendelse, sier direktør Jane Bordal i Statens vegvesen til NRK.

Sjekker flere bruer

Tidligere i uken var det snakk om å sjekke 80 bruer. Vegvesenet har nå bestemt at gjennomgangen skal gjelde alle bruer som er bygget i nærheten av områder med kvikkleire.

– Situasjonen i Vestfold skjedde i et område med kvikkleire-utfordring. Derfor vil vi undersøke bruer og grunnforholdene dersom NVE sine kart viser leireområder i en radius på en halv kilometer fra bruen.

ROS-analyser

– Vi ønsker å skaffe oss oversikt over de potensielle bruene som ligger i leirområder slik at vi kan iverksette tiltak hvis det skulle vise seg å være nødvendig, legger Bordal til.

Hun vil foreløpig ikke si hvilke tiltak det eventuelt kan bli snakk om.

– Vegvesenet vil vurdere hvilke av disse bruene hvor det bør utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser).

Det er de ulike regionene til Statens vegvesen som får ansvaret om å undersøke bruene så raskt som mulig.

Store områder med kvikkleire

Ifølge Statens vegvesen var det utglidning av store jordmasser under og rundt Skjeggestad bru som førte til at en av brupilarene kom ut av stilling.

Det er ennå ikke klart hva som førte til at jordmassene begynte å bevege seg.

– I Norge er det store områder med kvikkleire i grunnen. Mange bruer er bygd i slike områder, og derfor vil vi nå sjekke grunnforhold for å forebygge hendelser som vi opplevde i Vestfold, sier Bordal.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Nordnytt: Få siste nytt om været som nå går hardt utover Lavangen

Nordnytt: Få siste nytt om været som nå går hardt utover Lavangen